Felhívás

 

Tisztelt Kaposváriak!
 
 
A 2003-as és a 2007-es esztendők között 14 kaposvári és Kaposvár környéki
sírköves, kőfaragó mester önzetlen felajánlásként 85, Kaposvár várost teremtő,
Kaposvárért sokat tevő, városunk jó hírét öregbítő, jeles elődünk sírja újult meg.
E sírok további gondozása azonban többféle ok miatt (már nincsenek élő hozzá-
tartozók, vagy messze élnek, vagy betegek, öregek, stb.) megoldatlan maradt.
Az alábbi táblázatban lehet megtekinteni, hogy kiknek a sírjáról van szó.
Ezért kérem a kedves Kaposváriakat: magánszemélyeket, intézményeket,
egyesületeket, vállalják el e sírok gondozását a következő kívánalmak szerint:
egy alkalommal tavasszal és egy alkalommal ősszel (mindenszentek előtt) tegyék
rendbe a sírokat, és mindenszentekkor virággal és mécsessel emlékezzenek a
sírban nyugvókra.
Előre is köszönöm.
 
Sajnos mind a Nyugati, mind a Keleti temetőben vannak még elhanyagolt sírok.
Meghatottan és örömmel hallottam többektől, hogy más sír gondozását is vállalnák.
Tőlük azt kérem, ha szeretteik végső nyughelye körül ilyen sírt látnak és szívesen
gondoznák, jelentsék be pontos helymegjelöléssel és névvel a Somogy Temetkezési Kft.-nél (Kaposvár, Mező u. 2. Tel.: 06 - 82 - 528-510) .
Ezzel a regisztrációval a kéretlen, jó szándékú gondozás esetleges kellemetlenségeit szeretnénk elkerülni.
 
Amennyiben kezdeményezésünkkel egyetért és lehetősége is van rá, kérjük
anyagilag is támogassa céljainkat. 
Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány 10403909-50485049-57481013
 
Tisztelettel:
Ruisz Györgyné
 
  

Sírgondozások

 
Babochay Kálmán
gyógyszerész
1855-1935

Keleti temető V. szegély 43-44. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Dr. Győrbíró László
  
Bacskay Béla
Festőművész
1860-1938

Keleti temető IV. szakasz 5. sor

1. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Ruisz Györgyné
 

Barcza József (Szimpliciusz) cigányprímás

1846-1913

Nyugati temető V. sz. 23. sor

1-2. sírhely
 

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

„Lungodrom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Kaposvári Szervezete

 

Beksits Ignácz Somogy megye

királyi tanfelügyelője     

1853-1899

Keleti temető XVI. Szegély

7-8-9. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és

Várvizi Imréné
 

Bereczk Antal
polgármester, ügyvéd    

1818-1872
 
 
és
 
 
Berecz Sándor

műszaki főtanácsos, városi mérnök

1856-1945

Keleti temető IV. szegély 21. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Kaposvár Megyei Jogú Város Főépítészi Irodája

 
Dr. Biczó Ferenc
leánygimnáziumi tanár
1895-1945

Keleti temető V. szegély 6. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

 
Ciagunto Marton
olasz gyalogos
1885-1918

Nyugati temető V. szakasz 17. sor 9. sír

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Somogy Megyei Vöröskereszt Kaposvár Város Donneri Alapszervezete

 
Csenteri István

48-as honvéd, bérkocsi fuvarozó

1828-1904

Keleti temető X. szegély 34. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Ruczek László
 
Dánffy Sándor
színész
1933-1999

Keleti temető, XXVI. Sz. 32. sor

1. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Ruczek László
 
Dobossy Sándor
1948-as honvéd őrmester
1828-1886

Nyugati temető VI. szegély 1/D-10.

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

A Nyugati temető kollektívája

 
* Fehér Imre
cukorgyári dolgozó
1915-1956

Nyugati temető IV. szakasz 42. sor 11. sír

 
Folly Imre
pénzintézeti igazgató
1813-1873

Keleti temető VIII. szegély

17. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 
Folly József

királyi tanácsos, polgármester

1822-1904

Keleti temető VII. szegély

19-21. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 

* Gáspár Menyhért honvéd főhadnagy, ny. törvényszéki irodatiszt

1818-1913

Keleti temető IX. szegély 7. sírhely

 

Gönczi Ferenc tanfelügyelő, néprajzkutató, múzeum igazgató

1861-1948

Keleti temető XXII. Szegély sarok

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

 
Gruber János
képviselő, jogász, író
1846-1931

Keleti temető XVII. Szegély

7. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Keleti temető kollektívája

 

* Gyertyás László
fotóriporter

1947-1994

Keleti temető X. szakasz urnaliget

 

Hagelman Károly
könyvkereskedő, nyomdaalapító

1825-1883

Keleti temető XVI. Szegély

11. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Fidelitas Kaposvári Szervezete

 
* Haidekker Pál
 szappangyáros
1869-1914

Keleti temető XVI. szegély

12. sírhely
 
* Halvax Gyula
festőművész
1906-1984

Keleti temető V. szegély 1. sírhely

 

Dr. Hoss József apostoli főjegyző,

apátplébános
1881-1969

Keleti temető XI. szegély 15. sírhely 

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 

Kovács Sebestyén Gyula
polgármester

1874-1917

Keleti temető, XV. szegély 6. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Kalocsa Józsefné

 Kohányi Zoltán cs. és kir. Korvettkapitány a kaposvári Somssich P. gimnázium tanára és címzetes igazgatója

1875-1950

Keleti temető VII. szegély

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

 

Kovachich Őszinte ügyvéd, a Somogy Megyei Takarékpénztár alapítója

1806-1877

Keleti temető IV. szegély 2. sírhely 

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző

Iskola
 
* Kovács Rezső
1915-1956

Nyugati IV. szakasz 41. sor 11. sírhely

 

Dr. Lengyel Árpád jogász, úszó,

a Berlini olimpia bronzérmese

1915-1993

Keleti temető IV. szegély

17. sírhely        

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 

Leposits Ignác
rendőrkapitány

1831-1907
Keleti temető B. szegély
4-5. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Somogy Megyei Vöröskereszt Kaposvár Város Donneri Alapszervezete

 

* Dr. Májay Dezső közjegyző

Májay Dezsőné Evva Sári írónő

1883-1958
1885-1962
Keleti temető IX. szegély
 46. sírhely
  
* Németh István
plébános
élt 42 évet

Keleti temető A. szegély 1. sírhely

 
Nikodem Piccolo
olasz gyalogos
1891-1918

Nyugati temető V. sz. 22. sor

6. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Somogy Megyei Vöröskereszt Kaposvár Város Donneri Alapszervezete

 
* Noszlopy Aba Tihamér
tanár, honvédtiszt, író
1891-1967

Nyugati temető IX. sz. 26. sor

2. sírhely
 
Pazsiczky Sándor
tanár, festőművész
1881-1955

Keleti temető A. szegély 20. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 
Plachner Sándor

Somogy vármegye főjegyzője

1857-1913

Keleti temető IV. szegély

10-11. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Somogy Megyei Vöröskereszt Kaposvár Város Donneri Alapszervezete

 

* Pléheisz Sándor Kaposfüred kántor tanítója, iskola igazgató

1871-1927

Keleti temető XXIII. Szegély

38. sírhely
 

Dr. Pongrácz Károly tanügyi főtanácsos, gimnázium igazgató

1874-1943

Keleti temető XXV. szegély

9. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

 

* Vitéz reichardspergi Reichard Béla ezredes, a 44-es gyalogezred parancsnoka

1876-1921

Keleti temető V. szegély 37. sírhely

 

Roboz István királyi tanácsos, újságíró, író, költő

1834-1916

Keleti temető VII. szegély

17-18. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete
 

* Rostás Károly
tanácselnök

1919-2005

Keleti temető XXV. Szegély

 

Schilhán Béla kertész, a budai vár főkertésze, a Gödöllői kastély gondnoka

1877-1945

Nyugati temető VI. szegély

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

„Lungodrom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Kaposvári Szervezete

 

Sebestyén József apátplébános,

ált. pápai helynök
1903-1984
 
és
 
 

Babics Endre székesegyházi kanonok,főesperes, apátplébános

1894-1955

Keleti temető V. szegély 39. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

A Székesegyház közössége
 
Soltész Emil
zeneiskolai igazgató
1889-1952

Keleti temető XV. Szegély

7. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

 

Bocsári Svastics Imréné sz. Plainer Etelkaelső szépségkirálynő

1880-1911

Keleti temető VIII. szegély

21-22. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Somogy Megyei Vöröskereszt Kaposvár Város Donneri Alapszervezete

 
Szaflárszky Andor

Kaposvár város Főszámvevője

1879-1939

Keleti temető II. szegély 10. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

„Lungodrom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Kaposvári Szervezete

 

Szent Vince Rendi 35 ápoló és tanító apáca

 
 

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

  
Dr. Szigeti-Gyula János
kórházi igazgató-főorvos
1840-1900
 
és
 
 

Dr. Szigeti-Gyula Sándor kórház igazgató-főorvos, és egészségügyi főtanácsos

1872-1935

Keleti temető III. szegély 1. sírhely 

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző

Iskola
 

Tarján Antal elemi iskola igazgató,

pedagógus szakíró
1862-1931

Keleti temető IX. szegély 2. sírhely 

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

 
* Vigh Jenő
1931-1956

Nyugati temető IV. sz. 43-44.s.

11. sírhely
 

Dr. Zimmert József prépostplébános           

1866-1922

Keleti temető V. szegély 40. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

A Székesegyház közössége
 
 
Dr. Takáts Gyula
író, költő
1911-2008

Keleti temető XXII. szegély 7. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Fidelitas Kaposvári Szervezete

 
Dr. Biczó Ferenc
leánygimnáziumi tanár
1895-1945

Keleti temető V. szegély 6. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 
Dr. Rutich Jenő
kórházi főorvos
1889-1938

Keleti temető V. szegély 2. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 
Németh István

Kaposvár r.t. város polgármestere

1849-1911

Keleti temető VIII. szegély 4-5. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 
Rippl-Rónai József
festőművész
1861-1927

Keleti temető XIV. szegély 16. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

 
dr. Magay Ferenc

 bírósági tanácselnök, református főgondnok

1891-1983

Keleti temető XIV. szegély 8. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és  Gimnázium

 
Dr. ikafalvi Farkas Béla
református lelkész
1901-1964

Keleti temető II. szegély 49. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja:

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és  Gimnázium

 
Zsupán Gyula
műlakatos mester
1861-1906

Keleti temető   VII. szakasz, szegély, 16. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja

Szabó Tamás
 

Welzl Károly műlakatos mester

 
Keleti temető  „A” szakasz, szegély, 16. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja

Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközép Iskola

 

benkepatornyi Nagyné Csorba Mária a Kaposvári Polgári Leány Iskola megalapítója

1859-1921

Keleti temető VIII. szakasz, szegély, 38-39. sírhely

A sír gondozását a felhívásnak megfelelően vállalja

Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközép Iskola

 

* A csillaggal jelzett sírok gondozása megoldott.

**A Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola vállalja néhai kollégái sírjának gondozását is.

Dr. Biczó Ferenc

Bíró Lajos

Bíró Mariann

Bittnerné Albert Beáta

Brolly Imre

Elek Sándorné

Horváth Margit

Ignáth Mihály

Kovács Jenőné

Dr. Kerecsényi Józsefné

Lendvai Ernő

Lóczy István

Dr. Lukács Dezsőné

Merényiné Papp Éva

Merő Béláné

Nemes Margit

Papp Irén

Parlag Tibor

Dr. Pelle Erzsébet

Pelle Ilona

Pethő Istvánné

Pivinger Mária

Somogyi Irén

Tegzes Erzsébet

Dr. Újvári Jolán

Dr. Vályi Armand

Dr. Zavilla Norbertné

Zelenik Sarolta