Haláleset utáni teendők

Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén:

 • Telefonon vagy személyesen értesíteni a házi orvost vagy az ügyeletes orvost (az orvos megállapítja a halálesetet és a szükséges okmányok kitöltése után, engedélyezi az elhunyt elszállítását).
 • A Somogy Temetkezési Kft. ügyeletének (+36-30-6368-430) értesítése, az elhunyt elszállítása érdekében (ügyeleti telefonszámok).
 • Rendőrség értesítése:
  •          Rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor,
           önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén).
  •         Amennyiben a halottvizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri.

A temetkezési szolgáltatás megrendelése személyesen valamelyik részlegünknél, vagy a temetésfelvétei irodánkban.

Teendők kórházban, vagy intézményben történt halál esetén

 • A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt (az érintett kórházi osztályt, majd a patológiát).
 • Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.
 • A Somogy Temetkezési Kft. érintett temetésfelvételi irodájának felkeresése a megbízás, valamint a szükséges iratok kitöltése érdekében.
 • Megbízás esetén a szolgáltató a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Temetés intézéséhez szükséges okmányok:

 • Elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája.
 • Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben nincs meg, beszerzésében segítünk).
 • Halottvizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki).
 • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről.
 • Amennyiben az elhunyt nyugdíjas, szükség van a nyugdíjas igazolványára vagy az utolsó nyugdíjfizetést igazoló szelvényére.
 • Külföldi elhunyt esetén az útlevelére.
 • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhely szerinti polgármesteri hivatalától igazolást lehet kérni a személyes adatokról.

Ezen túlmenően:

Ha az elhalt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:

 • Bejelentő személyes nyilatkozata, az elhalt apjának családi és utónevére, családi állapotára.
 • Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata.

Ha az elhalt házas családi állapotú:

 • Túlélő házastárs személyi igazolványa.
 • A bejelentő személyes nyilatkozata az elhalt apjának családi és utónevére, továbbá az elhalt utolsó házasságkötésének a helyére és idejére.
 • Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata vagy házassági anyakönyvi kivonatuk.
 • A házastárs személyi igazolványa.


Ha az elhalt elvált vagy özvegy családi állapotú:

 • A bejelentő személyes nyilatkozata: az elhalt apjának családi és utónevére.
 • Az elhalt utolsó házasságkötésének helyére és idejére.
 • Az elhalt volt házastársának halálesete helyére és idejére.

A személyes nyilatkozaton túl a hozzátartozó bemutatja:

 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonatát.
 • A volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, ha özvegy családi állapotú.
 • A jogerős bírói ítéletet a házasság felbontásáról, ha az elhalt elvált családi állapotú.
 • A záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, amely az előző házasság megszűnését igazolja.