2009.04.19

2009. évi temetések listája

2009.01.01 - 2009.12.31
 2. hét 2009.01.05 - 2009.01.11.

01.05. 11.00 óra  Somogyaszaló                  Keczeli Józsefné

          14.00 óra  Kaposmérő                       Kovács József

01.06. 11.00 óra  Nyugati temető                  Friss Jánosné

          12.30 óra  Keleti temető                     Pap Nándor

          13.00 óra  Kisasszond                       Szabó Istvánné

          14.30 óra  Keleti temető                     Huszár Károlyné

01.07. 11.00 óra  Nyugati temető                  Seres Miklósné

          12.30 óra  Nyugati temető                  Jakab Jánosné

          13.30 óra  Nyugati temető                  Árvai Sándor

          13.30 óra  Keleti temető                     Miklai Lajos

01.08. 13.00 óra  Magyaratád                       Stikel Jánosné

          13.30 óra  Mike                                 Brantmüller János

          14.00 óra  Kaposfő                            Springmann Andrásné

          14.00 óra  Rácegres                          Kaponya Mihály

01.09. 10.00 óra  Hetes                                Herman Gyuláné

          11.00 óra  Keleti temető                     Gál József

          11.00 óra  Kaposújlak                        Kovács József

          12.30 óra  Keleti temető                     Csendes Csaba

          13.30 óra  Keleti temető                     Hazai Sándor

          13.30 óra  Mezőcsokonya                  Landek Ferencné

          14.30 óra  Keleti temető                     Szakálas István

          15.00 óra  Somogysárd                      Máli Gyuláné

01.10. 11.00 óra  Baté                                  Helyes Jenőné

         11.00 óra   Kadarkút                           Radákrácsony  Erzsébet
                                

          11.30 óra  Bőszénfa                           Gazdag Sándor

          12.30 óra   Baté                                 Zombai László

          13.00 óra  Mezőcsokonya                   Filó János

           14.00 óra  Hetes                               Nachr Mihályné

          15.00 óra   Kaposmérő                       Fekete László

01.11. 13.00 óra   Kaposfüred                        Révész Ferencné

 

3. hét 2009.01.12 - 2009.01.18.

01.12. 10.00 óra   Keleti temető                     Szemző Jenő

          11.00 óra   Keleti temető                     Fülöp Zsigmondné

          11.00 óra   Nyugati temető                  Szende István

          12.30 óra   Nyugati temető                   Horváth Vincéné

          12.30 ór     Keleti temető                     Erdélyi József

          13.30 óra   Keleti temető                     Gál József

          15.00 óra   Orci                                   Jakab Pál

          15.00 óra Kaposhomok                        Nyári József

01.13. 11.00 óra Keleti temető                        Valenta János

          11.00 óra Nyugati temető                     Molnár Gyula

          12.30 óra Nyugati temeő                      Beck János

          12.30 óra Keleti temető                        Nagy Ernő

          13.30 óra Keleti temető                        Petri Jánosné

          13.30 óra Nyugati temető                     Márkus József

          14.00 óra Kaposfüred                           Kovács Pálné

          14.30 óra Nyugati temető                     Jani József

          14.30 óra Keleti temető                       Szalai Zoltán

          15.00 óra Rácegres                             Hilt Jánosné

01.14. 10.15 óra Hajmás                                Hatler Mária

          11.00 óra Nyugati temető                     Szalai József

          11.00 óra Keleti temető                        Csonka István

          12.30 óra Keleti temető                        Baranyai Imréné

          13.30 óra Keleti temető                        Szalai Ferenc

          13.30 óra Szentbalázs                          Pap Józsefné

         14.00 óra Zselickislak                            Szolnoki Józsefné

01.15. 11.00 óra Keleti temető                         Szakály János

          11.00 óra Nyugati temető                       Szijártó Sándorné

          12.30 óra Nyugati temető                       Mészáros Antalné

          13.30 óra Nyugati temető                       Biczó Zoltán

          14.00 óra Kaposmérő                            Pap Gáborné

          14.30 óra Nyugati temető                       Steiner Ferencné

          14.30 óra Keleti temető                          Jáki Istvánné

          15.00 óra Baté                                      Kolonics János

01.16. 11.00 óra Nyugati temető                       Pusztai Péter

          11.00 óra Keleti temető                          Tuli Géza

          12.30 óra Keleti temető                          Rauch Illésné

          12.30 óra Nyugati temető                       Mészáros Ferenc

          13.30 óra Nyugati temető                       Árbogászt András

          13.30 óra Keleti temető                          Kiss Jánosné

          14.00 óra Ecseny                                   Vilhelm János

          14.30 óra Keleti temető                           Fazekas Sándorné

01.17. 13.00 óra Kutas                                      Dr. Pap Árpád

 

4. hét 2009.01.19 - 2009.01.25.

01.19. 11.00 óra Nyugati temető                       Farkas István

          13.30 óra Keleti temető                          Rajnai Ferenc

          14.00 óra Csököly                                  Orsós Imréné

01.20. 11.00 óra Nyugati temető                        Kiss István

          12.30 óra Keleti temető                           Kanyar Károlyné

          13.30 óra Keleti temető                           Rácz Károly

          14.00 óra Juta                                        Sárai Bernáth

          14.30 óra Keleti temető                           Acél József

01.21. 12.30 óra Kadarkút                                 Vida Jánosné

           12.30 óra Nyugati temető                       Koczka János

           13.30 óra Nyugati temető                       Kovács József

           14.30 óra Somogyvámos                        Fogel Gézáné

           15.00 óra Toponár                                  Kiss Jánosné

01.22. 09.30 óra Töröcske                                 Ternóczy Béláné

          11.00 óra Nyugati temető                        Király József

          12.30 óra Keleti temető                           Székely Sándor

          13.30 óra Keleti temető                           Nagy József

          14.00 óra Csököly                                   Korcz József

01.23. 11.00 óra Keleti temető                           Stágl Józsefné

           11.00 óra Keleti temető                          Szrnka László

           11.00 óra Nyugati temető                       Szebei Jánosné

           12.30 óra Keleti temető                          Gelencsér István

           12.30 óra Nyugati temető                       Szabó József

           13.30 óra Nyugati temető                       Filiszár József

           13.30 óra Keleti temető - Kápolna           Bizderi János

           14.00 óra Kaposfő                                 Hencz József

           14.30 óra Keleti temető                          Molnár Józsefné

           15.30 óra Keleti temető                          Nagy Károlyné

 

5. hét 2009.01.26 - 2009.02.01.

01.26. 11.00 óra  Kaposfüred                             Biczó Lajos

          11.00 óra  Keleti temető                          Bita László

          12.30 óra  Keleti temető                          Szabó Ferenc

          14.30 óra  Zselickisfalud                         Árvai Jánosné

01.27. 11.00 óra  Ráksi                                    Sebők József

          13.00 óra  Magyaratád                           Somogyi Imréné

          14.30 óra Nyugati temető                       Tratnyek Vilmos

01.28. 11.00 óra Keleti temető                          Chadik Edit

          13.30 óra Keleti temető                          Máté Péterné

          13.30 óra Nyugati temető                       Visnyei István

          13.30 óra Csököly                                 Nyul Gézáné

01.29. 09.30 óra Keleti temető                          Bernáth Károly

          14.30 óra Toponár                                  Zsalakovics Csaba

          15.00 óra Simonfa                                  Orsós György

01.30. 11.00 óra Keleti temető                          Deli János

          12.30 óra Keleti temető                          Kovács János

          12.30 óra Mike                                      Szalai István

          13.30 óra Keleti temető                          Meszarits Gyuláné

          14.30 óra Keleti temető                          Szigethy Árpád

 

6. hét 2009.02.02 - 2009.02.08.

02.02. 11.00 óra Nyugati temető                       Markos Zoltán

          12.30 óra Keleti temető                          Zsalakovics János

          13.30 óra Nyugati temető                       Druzsin László

02.03. 12.30 óra Szorosad                               Knébel József

          12.30 óra Keleti temető                          László Miklós Lajos

          13.30 óra Keleti temető                          Boros Vilmosné

02.04. 10.00 óra Nyugati temető                       Pap Imre

          10.30 óra Kutas                                     Bogdán István

          11.00 óra Nyugati temető                        Horváth Zoltán

          12.30 óra Keleti temető                           Kapotsfy László

02.05. 12.30 óra Keleti temető                           Harkány Lászlóné

          13.30 óra Nyugati temető                        Fáth József

          14.00 ó ra Gölle                                      Tóth Ferenc

02.06. 10.00 óra Keleti temető                           Matíz György

          11.00 óra Keleti temető                           Molnár Béláné

          12.30 óra Keleti temető                            László Lajosné

          13.30 óra Keleti temető                            Pirity Zoltánné

          14.00 óra Sántos                                     Balogh Lászlóné

          14.30 óra Keleti temető                            László Györgyné

          15.30 óra Keleti temető                            Rupa Domonkos

 

7. hét 2009.02.09 - 2009.02.15.

02.09. 10.00 óra Somogysárd                             Vancsura György

          13.30 óra Nyugati temető                         Kiss József

02.10. 10.00 óra Mosdós                                    Horváth Margit

          11.00 óra Nyugati temető                          Bukaresti Jenő

          11.00 óra Csököly                                    Tóth Imre

          12.30 óra Nyugati temető                          Kristály Zoltán

          14.30 óra Keleti temető                             Kordély Istvánné

02.11. 11.00 óra Keleti temető - Kápolna              Pintér Ottó

          11.30 óra Keleti temető                             Alföldi György

          12.30 óra Keleti temető                             Zságer Gyuláné

           14.00 óra Kaposmérő                               Kutas Kálmán

           14.30 óra Keleti temető                            Nagy Jenőné

02.12. 10.00 óra Újvárfalva                                   Horváth Sándor

          13.00 óra Nagyberki                                  Vörös Ferencné

          14.30 óra Nyugati temető                           Buzsáki Lászlóné

          15.00 óra Orci                                           Gángó József

02.13. 10.00 óra Kisberki                                     Nyári Antalné

          11.00 óra Toponár                                     Oláh József

           11.00 óra Nyugati temető                          Tiszperger János

           12.30 óra Nyugati temető                          Baranyai György

           13.00 óra Zimány                                     Kalocsai Éva

           13.30 óra Nyugati temető                          Kiss György

          14.00 óra Gálosfa                                      Gálosi Józsefné

          14.00 óra Kaposmérő                                 Romolhatatlan Józsefné

          14.30 óra Keleti temető                              Tóka Józsefné

           15.00 óra Toponár                                     Nagy Lajos

02.14. 10.30 óra Gölle                                          Györei Jánosné

          11.00 óra Balatonszentgyörgy                     Bencze Jánosné

 

8. hét 2009.02.16 - 2009.02.22.

02.16. 11.00 óra Kaposfő                                      Vasvári Lajosné

          12.30 óra Keleti temető                               Durczi Géza

          13.30 óra Nyugati temető                            Kertész Pálné

          14.30 óra Nyugati temető                            Csapó Lászlóné

02.17. 10.00 óra Nyugati temető                             Laczkovics Györgyné

          11.00 óra Nyugati temető                             Lakatos Béla

          12.30 óra Nyugati temető                             Kiss Jenőné

          12.30 óra Keleti temető                                Kovács Ernőné

          13.30 óra Keleti temető                                Nagy István Csabáné

02.18. 10.00 óra Nagykorpád                                  Somogyi Istvánné

          11.00 óra Nyugati temető                             Tátrai Zoltán

02.19. 10.30 óra Somogysárd                                 Burány Lászlóné

          14.00 óra Szenna                                        Pap Zoltánné

          14.30 óra Nyugati temető                             Horváth József

02.20. 11.00 óra Keleti temető                                Takács Lajos

          12.30 óra Keleti temető                                Zsoldos Károlyné

          13.30 óra Nyugati temető                             Kovács Emil

          13.30 óra Keleti temető                                Czango Sándorné

          15.30 óra Keleti temető                                Fehér Ferencné

 

9. hét 2009.02.23 - 2009.03.01.

02.23. 11.00 óra Nyugati temető                             Bánáti István

          12.30 óra Keleti temető                                Móring Istvánné

02.24. 11.00 óra Nyugati temető                             Turbék István

          13.30 óra Keleti temető                                Horváth József

02.25. 10.00 óra Keleti temető                                Illyés András

          11.00 óra Nyugati temető                             Sallai Rudolfné

          13.00 óra Patalom                                       Minerák Sándorné

          14.00 óra Simonfa                                       Baumhakl Józsefné

          14.30 óra Toponár                                       Tóth Bertalanné

02.26. 11.00 óra Keleti temető                               Nagy Emilné

          11.00 óra Nyugati temető                            Séta László

          14.00 óra Nagyberki                                    Nagy Gyula

          14.30 óra Szentbalázs                                Vágvölgyi József

02.27. 10.00 óra Keleti temető                               Zsalakovics Sándorné

          11.00 óra Keleti temető                               Rózsa Mária

          12.30 óra Nyugati temető                            Haszonics József

          13.00 óra Zselickislak                                 Valler Józsefné

          14.30 óra Somogyaszaló                             Puskás Józsefné

          15.30 óra Keleti temető                               Jankó Imre

 

10. hét 2009.03.02 - 2009.03.08.

03.02. 10.00 óra Nyugati temető                           Hergovics Gyula

          11.00 óra Nyugati temető                           Cser Sándor

          11.00 óra Keleti temető                              Horváth József

          14.30 óra Keleti temető                              Baksa László

         1 4.30 óra Zselickisfalud                              Szalai Ferencné

03.03. 11.00 óra Keleti temető                              Szenyéri Józsefné

          12.30 óra Keleti temető                              Simor Györgyné

          13.30 óra Keleti temető                              Szávai Imréné

          15.30 óra Bőszénfa                                    Tóth Sándorné

03.04. 10.00 óra Hetes                                         Farkas János

          12.30 óra Keleti temető - Kápolna               Jegesy Pálné

          13.30 óra Keleti temető                              Vas József

          14.30 óra Keleti temető                              Riegler Tamás

          14.30 óra Zimány                                       Kovács Lászlóné

03.05. 11.00 óra Baté                                          Kovács József

          11.00 óra Nyugati temető                           Radó Ferenc

          14.00 óra Sántos                                       Telkes Józsefné

          15.00 óra Simonfa                                     Orsós József

03.06. 11.00 óra Zselickislak                                Dimák Béla

          11.00 óra Hedrehely                                   Király György

          13.30 óra Keleti temető                              Molnár Józsefné

          14.00 óra Kadarkút                                    Jakab Józsefné

          15.00 óra Mosdós                                      Károly Magdolna

03.07. 10.30 óra Kutas                                         Vajda Mihály

          11.00 óra Felsőmocsolád                           Bognár János

 

11. hét 2009.03.09 - 2009.03.15.

03.09. 11.00 óra Keleti temető                              Torma Józsefné

          14.00 óra Kadarkút                                     Boncz Ferencné

03.10. 11.00 óra Keleti temető                               Kovács János

          12.30 óra Keleti temető                               Takács Lajosné

          12.30 óra Nyugati temető                            Sándor Istvánné

          13.30 óra Nyugati temető                            Vörös Józsefné

03.11. 10.00 óra Zselickislak                                 Bene Árpád

          11.00 óra Keleti temető                               Sági Gizella

          12.30 óra Keleti temető                               Balog Gyula

          13.30 óra Keleti temető                               Varga Istvánné

          14.30 óra Toponár                                       Pető István

          15.00 óra Sántos                                        Pohcner Jenőné

          15.30 óra Toponár                                       Domokos Ferencné

03.12. 10.00 óra Nyugati temető                            Antal János

          11.00 óra Keleti temető                               Boglári Lajosné

          11.30 óra Nyugati temető                             Pataki András

          13.30 óra Toponár                                       Fajcsi Lajos

          14.30 óra Nyugati temető                             Horváth József

03.13. 10.00 óra Keleti temető                                Rohrer Jánosné

          11.00 óra Keleti temető                                Simon Lajosné

          11.00 óra Nyugati temető                             Erős Sándorné

          11.00 óra Mezőcsokonya                             Sándor Jenő

          12.30 óra Keleti temető                                Magyar László

          12.30 óra Kaposfüred                                   Molnár Péter

          13.30 óra Toponár                                        Börczi Jánosné

          13.30 óra Nyugati temető                              Péter József

          14.30 óra Nyugati temető                             Miskolci Lászlóné

          14.30 óra Toponár                                        Bohár Gyuláné

          15.00 óra Mosdós                                        István Sándor

 
12.hét 2009.03.16 - 2009.03.22.
03.16.10.00 óra Nyugati temető                             Manduk Elemér 
         11.00 óra Keleti temető                                Kiss László 
         12.30 óra Keleti temető                                Gombai Béla 
         13.00 óra Simonfa                                       Kis-Jónás Jánosné 
         13.30 óra Keleti temető                               Horváth Lajos 
         15.30 óra Toponár                                       Varga János 
03.17.11.00 óra Keleti temető                               Varga Lászlóné 
         11.00 óra Nyugati temető                            Dömötör Antal 
         12.30 óra Keleti temető                               Ékes József 
         12.30 óra Nyugati temető                            Tóth János 
         13.30 óra Keleti temető                               Kaposi Vendelné 
03.18.10.00 óra Nyugati temető                            Vida Jánosné 
         11.00 óra Keleti temető                               Máté József 
         14.00 óra Gálosfa                                       Pitonnyák János 
         14.30 óra Kaposmérő                                  Dörnyei Tibor 
03.19. 0900 óra Kaposmérő                                  Antal Ferenc 
         12.30 óra Keleti temető                               Andok Józsefné 
         12.30 óra Nyugati temető                            Szabó Tiborné 
         13.30 óra Keleti temető                               István József 
         14.30 óra Toponár                                       Sütö Gáborné 
03.20.11.00 óra Keleti temető                               Rácz-Petin Dezső 
         11.00 óra Nyugati temető                            Maris Mária 
         12.30 óra Keleti temető - Kápolna                Györfi Gyuláné 
         13.30 óra Keleti temető                               Mészáros Jánosné 
         13.30 óra Nyugati temető                            Esküdt Mihályné 
         15.00 óra Szentbalázs                                Nyerges Györgyné 
         15.30 óra Toponár                                       Tüttö Gyuláné 
03.21.14.00 óra Visnyeszéplak                             Pirka János
 
13. hét 2009.03.23 - 2009.03.29. 
03.23.12.30 óra Keleti temető                              Dr. Bakács Tibor 
         13.30 óra Nyugati temető                           Bocska Lajosné 
         14.30 óra Keleti temető                              Bognár Lajos 
03.24.13.30 óra Nyugati temető                           Szetecska József 
         14.30 óra Kaposmérő                                 Tolli József        
03.25.10.00 óra Magyaregres                               Györék József 
         15.30 óra Toponár                                      Szabó Tibor 
03.26.10.00 óra Keleti temető                               Takács Józsefné 
         10.00 óra Somogysárd                                Somodi Csaba 
         10.50 óra Keleti temető                               Flór Jánosné 
         12.30 óra Keleti temető                               Zebecz István 
         12.30 óra Nyugati temető                            Kisari Balázsné 
         13.30 óra Nyugati temető                            Balog József 
         13.30 óra Déli temető                                  Nagy János 
03.27.11.00 óra Keleti temető                               Jancsek Ferencné 
         11.00 óra Nyugati temető                            Csuka Józsefné 
         11.00 óra Szenna                                       Zóka József Attila 
         12.30 óra Kaposmérő                                  Hideg Tamásné 
         13.30 óra Keleti temető                               Molnár Miklós 
         14.30 óra Keleti temető                               Kelemen Árpád 
         15.30 óra Nyugati temető                            Tukora József 
03.28.10.00 óra Büssü                                         Tóth Józsefné 
         11.00 óra Nyugati temető                            Pölcz István  
      
 
14. hét 2009.03.30 - 2009.04.05. 
03.30.12.30 óra Keleti temető                              Radványi Géza 
         12.30 óra Nyugati temető                           Somogyvári Jánosné 
         13.30 óra Keleti temető                              Mikus Istvánné 
         13.30 óra Nyugati temető                           Szilágyi Dénes 
03.31.11.00 óra Keleti temető                              Sipos József 
         11.00 óra Magyaregres                               Kollóti István 
         12.30 óra Keleti temető                               Pintér Ferencné 
         13.30 óra Keleti temető                               Veichl Lajosné 
         14.30 óra Kaposmérő                                  Pap Lajosné 
         15.30 óra Cserénfa                                      Kelemen István 
04.01.11.00 óra Attala                                          Vajda Irén 
         14.00 óra Bőszénfa                                     Németh László 
         15.00 óra Kaposkeresztúr                            Fenyvesi Gyula 
04.02.10.00 óra Nyugati temető                             Právics János 
         10.00 óra Nagyberki                                     Bíró Lajosné 
         11.00 óra Nyugati temető                             Kóródi Gyula 
         12.00 óra Nyugati temető                             Ballér Ferencné 
         13.30 óra Nyugati temető                             Plájás Piroska 
         14.30 óra Toponár                                        Sovány József 
04.03.11.00 óra Keleti temető                                Bogdán József 
         11.00 óra Nyugati temető                            Bencsics Pál 
         11.15 óra Keleti temető                                Vasas László 
         11.30 óra Terecseny                                    Dr. Dani Sándor 
         12.30 óra Nyugati temető                            Györfi László 
         13.30 óra Keleti temető                                Fekete-Paris Lajosné 
         13.30 óra Nyugati temető                            Torma Jenő 
         13.30 óra Gálosfa                                        Biszvurm Józsefné  
         14.00 óra Fonó                                            Kis Fonai Sándorné 
         14.30 óra Nyugati temető                            Orbán Józsefné
 
15.hét 2009.04.06 - 2009.04.12
04.06.11.00 óra Csököly                                       Horváth Györgyné 
         11.00 óra Magyaregres                               Győrfi Rózsa 
         14.30 óra Nyugati temető                            Póré János 
         15.00 óra Zimány                                        Bizderi István 
04.07.10.00 óra Keleti temető                               Bencze Józsefné 
         10.00 óra Mosdós                                       Gál Józsefné 
         11.00 óra Nyugati temető                            Tóth Vilmosné 
         12.30 óra Keleti temető                               Ress Edit 
         13.30 óra Keleti temető                               Sztarcsek Istvánné 
         14.30 óra Nyugati temető                            Varga Imre 
         15.00 óra Kaposmérő                                  Horváth Julianna 
04.08.11.00 óra Nyugati temető                            Hargitai Árpádné 
         12.30 óra Nyugati temető                            Bojtor László 
         15.00 óra Kaposfő                                      Fett József 
         15.00 óra Szenna                                       Jakab Ernő  
         15.30 óra Keleti temető                               Tóth Sándorné 
04.09.10.00 óra Keleti temető                               Kocsis József  
         13.00 óra Hencse                                       Szentmártoni Jenő 
         14.30 óra Csököly                                      Gölöncsér György 
04.10.11.00 óra Nyugati temető                            Gantner Ferenc
 
16.hét 2009.04.13 - 2009.04.19. 
04.14.12.30 óra Nyugati temető                           Ilyés Ferenc 
04.15.11.00 óra Nyugati temető                           Szőke Sándor 
         15.00 óra Felsőmocsolád                           Hideg Gyuláné 
         15.30 óra Keleti temető                              Papp Miklós 
04.16.11.00 óra Szentbalázs                                Lőrincz László 
         12.30 óra Kiskorpád                                   Szalai László 
         14.00 óra Gálosfa                                       Ochsenhoffer János 
         15.00 óra Gálosfa                                       Gyurkó Ferencné 
04.17.10.00 óra Déli temető                                  Nagy Endréné 
         10.00 óra Nyugati temető                            Tóth Józsefné 
         10.00 óra Somogysárd                                Kovács Ferenc 
         11.00 óra Nyugati temető                            Juhász Istvánné 
         11.30 óra Déli temető                                  Orsós Sándorné 
         12.30 óra Nyugati temető                             Adorján János 
         13.30 óra Keleti temető                               Tóth Elemér 
         14.00 óra Kaposfő                                       Huber Györgyné 
         14.30 óra Zselickislak                                  Valler József 
         15.30 óra Kaposmérő                                  Madár Józsefné
 
17.hét 2009.04.20. - 2009.04.26. 
04.20.10.00 óra Nyugati temető                            Hegedüs Józsefné 
         10.30 óra Felsőmocsolád                            Mózs Lászlóné 
         11.00 óra Nyugati temető                            Németh László 
         12.30 óra Nyugati temető                            Takács Gyuláné 
04.21.10.00 óra Rinyakovácsi                               Tóth Ferenc 
         10.00 óra Somogysárd                                Marosi Ferencné 
         12.30 óra Nyugati temető                            Maczkó Ernő 
         14.30 óra Keleti temető                               Balogh Gyula 
04.22.11.00 óra Keleti temető                               Lukács Zoltán 
         12.30 óra Keleti temető                               Kovács Óttó      
         13.30 óra Keletitemető                                Rósáné Kovács Erzsébet 
         14.00 óra Kaposszerdahely                         Darab Józsefné 
04.23.10.00 óra Keleti temető                               Bogár Gézáné  
         14.00 óra Zimány                                        Szíjártó Lajos 
04.24.10.00 óra Somogysárd                                Horváth Gyuláné 
         10.00 óra Keleti temető                               Lachner József 
         11.00 óra Keleti temető                               Matolcsi Gusztáv 
         13.30 óra Keleti temető                               Hosszú Istvánné 
         14.30 óra Keleti temető                               Megyer Gyuláné 
         15.00 óra Hajmás                                       Bank Gyuláné 
04.25.10.00 óra Zselicszentpál                             Schelhammer József
 
18.hét 2009.04.27. - 2009.05.03.                                                 04.27.10.00 óra Keleti temető                              Stakovits Kálmán 
         10.15 óra Kaposfüred                                 Lévai Sándor
        11.00 óra  Keleti temető                               Török Dénesné 
         12.30 óra Keleti temető                              Bombai Istvánné 
         14.30 óra Gölle                                          Tamás Károly 
04.28.10.00 óra Somogysárd                               Vers Zoltán 
         10.00 óra Kadarkút                                    Domján Jánosné 
         12.30 óra Keleti temető                              Wunderlich Jenőné 
04.29.10.00 óra Déli temető                                 Fazekas Józsefné 
         11.00 óra Keleti temető                              Lenti Zsuzsanna 
                                                                         Beatrix 
         12.30 óra Keleti temető                              Nagy Árpádné 
         13.30 óra Keleti temető                              György Sándorné 
         13.30 óra Nyugati temető                           Hanzel Jánosné 
04.30.10.00 óra Mernye                                      Hegedüs Istvánné 
         11.00 óra Keleti temető                              Mester László  
         12.30 óra Nyugati temető                           Szíra Istvánné 
         13.30 óra Keleti temető                              Frigul Rudolf 
 
 
19. hét 2009.05.04. - 2009.05.10 
    05.04.

      

11.00 óra

Bőszénfa                                           Bögödei Ferencné
05.05. 10.00 óra Keleti temető Téglás József Imréné
  11.00 óra Nyugati temető Tiszáné Babai Gizella
  12.30 óra Nyugati temető Horváth Béla
  14.00 óra Nyugati temető Kilián Jakabné
05.06. 11.00 óra Sántos Hegedüs János
        13.30 óra Nyugati temető Fehér Pálné
05.07.       12.30 óra Nyugati temető Horváth Tibor
  13.30 óra Keleti temető Gergely Istvánné
  14.30 óra Keleti temető Varsányi Gábor
05.08.       12.00 óra Kaposfüred Széphelyi István
        14.30 óra Keleti temető Schlitt István
  15.30 óra Keleti temető Tihanyi Józsefné
05.09. 10.00 óra Keleti temető Riszt Andrásné
  11.00 óra Keleti temető Kárpáti Pálné
       
20. hét 2009.05.11. - 2009.05.17.  
            11.00 óra Keleti temető                            Németh Gábor        
            13.30 óra Nyugati temető                         Rudasné Virág Judit 
            14.30 óra Nyugati temető                         Magyaros Éva 
            15.00 óra Kaposmérő                               Szabadi László  
05.12. 11.00 óra Keleti temető                              Vida József 
            11.00 óra Bőszénfa                                  Papp Irén 
            14.00 óra Bodrog                                     Váradi József 
            15.00 óra Kaposfő                                    Tamás Ildikó Etelka 
05.13. 10.30 óra Csököly                                      Szántó Sándor 
            11.00 óra Nyugati temető                          Tatárvári Károly 
            13.30 óra Keleti temető                             Horváth Ernő 
            14.30 óra Toponár                                     Bali István 
            15.00 óra Patca                                        Fazekas Józsefné 
            16.00 óra Somogysárd                              Szabó Dániel 
05.14.   11.00 óra Keleti temető                             Kiss Lajosné 
            11.00 óra Nyugati temető                          Hivatal Ferenc 
            12.30 óra Keleti temető                             Koncsekné Bertalan Éva 
            13.30 óra Keleti temető                             Fodor Gabriella 
            13.30 óra Nyugati temető                          Horváth Istvánné 
            14.00 óra Nadalos                                    Karácsony Mária 
05.15.   11.00 óra Nyugati temető                         Szabó István 
            11.00 óra Kaposmérő                               Sütő Andrásné 
            12.00 óra Kaposfüred                               Tamasi Béláné 
            13.30 óra Keleti temető                            Kaiser Géza  
            14.30 óra Nyugati temető                         Molnár János 
            14.30 óra Keleti temető                            Pavlovszky Béla 
            15.30 óra Keleti temető                            Sipos József 
 
 
21. hét 2009.05.18 - 2009.05.24
05.18. 11.00 óra Keleti temető                  Kovács Lajos
  11.00 óra Kaposfő                  Csordás József
  13.30 óra Nyugati temető                  Vass László
  14.30 óra Nyugati temető                  Kovács László
05.19. 10.00 óra Újvárfalva                  Horváth Lajos
  11.00 óra Patca                  Balogh Sándorné
  13.30 óra Nyugati temető                  Bakos Józsefné
05.20. 11.00 óra Nyugati temető                  Györffi László
  14.00 óra Kaposfő                  Gschwindt Andrásné
  14.00 óra Patalom                  József Jánosné
05.21. 10.00 óra Mosdós                  Kruk Lajos
  11.00 óra Keleti temető                  Molnár Jenőné
  13.30 óra Keleti temető                  Horváth István
  14.30 óra Keleti temető                  Dr. Bekker József
05.22. 10.00 óra Keleti temető                  Kuzma Józsefné
  10.00 óra Kaposmérő                  Sárközi Ernőné
  11.00 óra Keleti temető                  Eötvös László
  11.00 óra Kisasszond                  Zsobrák József
  12.30 óra Keleti temető                  Dr. Király Istvánné
  13.30 óra Keleti temető                  Szanyi János
  14.30 óra Keleti temető                  Pintér Jánosné
  15.00 óra Szenna                  Orsós Ferencné
   
22. hét 2009.05.25 - 2009.05.31
05.25. 10.00 óra Csököly Czilinger József
  10.00 óra Hedrehely Petes József
  13.30 óra Nyugati temető Rab Gyuláné
  14.30 óra Keleti temető Dávid Pálné
05.26. 10.00 óra Keleti temető Bics Lajos
  11.00 óra Nyugati temető Bödő Mihályné
  12.30 óra Keleti temető Puskás-Kósa Ildikó
  15.00 óra Bárdudvarnok Balla János
05.27. 10.00 óra Kaposmérő Takács Péterné
  11.00 óra Keleti temető - Kápolna Szabó László
  12.30 óra Keleti temető Kovács József
  15.30 óra Kaposszentjakab Rácz Józsefné
05.28. 11.00 óra Keleti temető Bellér József
  13.30 óra Nyugati temető Csondor Sándor
  14.30 óra Nyugati temető Pfeifer József
05.29.   10.00 óra Keleti temető Holmann Gyula
    10.00 óra Somogysárd Vida Józsefné
    11.00 óra Keleti temető Zsoldos Éva
    13.30 óra Nyugati temető Nagy Márta
05.30.   16.00 óra Ecseny Szuh Gusztávné
    10.30 óra Kaposfüred Schmidt Henrik
  
23.hét 2009.06.01 - 2009.06.07

06.02.

09.30 óra

Nyugati temető

      Jászán Sándor

 

11.00 óra

Nyugati temető

      Szabó Istvánné

06.03.

11.00 óra

Nyugati temető

      Kuti Jánosné

 

12.30 óra

Zsidó temető

      Gábor Dávidné

06.04.

12.30 óra

Nyugati temető

      Nagy Istvánné

 

13.30 óra

Nyugati temető

      Pincz János

 

14.30 óra

Keleti temető

      Horváth József

06.05.

10.00 óra

Keleti temető

      Mihály István

 

10.00 óra

Kadarkút

      Mozer Dezső

 

11.00 óra

Keleti temető

      Uj Vajda Ferencné

 

12.30 óra

Keleti temető

      Geríts Ferencné

 

13.30 óra

Nyugati temető

      Dr. Juhász Józsefné

 

14.30 óra

Nyugati temető

      Hegedüs Sándor

 

15.30 óra

Keleti temető

      Kárpáti Lászlóné

   

24.hét 2009.06.08 - 2009.06.14.
06.08. 11.00 óra Keleti temető  Dudásné Várvízy Erika
06.09. 13.30 óra Keleti temető  Balogh István
  15.00 óra Gálosfa  Sárhegyi Kálmán
06.10. 10.00 óra Nyugati temető  Király Pál
  10.30 óra Kutas  Orsós Ferenc
  13.30 óra Keleti temető  Plander Ferencné
  14.30 óra Nyugati temető  Dr. Díviánszki János
06.11. 10.45 óra Nyugati temető  Letenyei Pálné
  12.30 óra Nyugati temető  Takács Sándorné
  13.30 óra Keleti temető  Hasznosi Gyuláné
  14.00 óra Szenna  Balogh Sándorné
  15.30 óra Keleti temető  Somogyi Józsefné
06.12. 11.00 óra Keleti temető  Hónig Lajos
  14.00 óra Toponár  Horváth József
 

  
 25.hét 2009.06.15 - 2009.06.21. 

06.15. 13.30 óra Keleti temető  Jámbor József
  15.30 óra Keleti temető  Martinna Józsefné
06.16. 11.00 óra Keleti temető  Gergely Aladár Ferenc
  12.30 óra Nyugati temető  Király Pál
  13.30 óra Keleti temető  Ágoston Sándorné
  14.00 óra Kaposfő  Szabadi Györgyné
  15.30 óra Keleti temető  Ács Mária
06.17. 11.00 óra Nyugati temető  Horváth József
  12.30 óra Keleti temető  Horváth László
  13.30 óra Keleti temető  Dr. Kontra József
  14.30 óra Nyugati temető  Kovács Sándorné
06.18. 11.00 óra Baté  Borda Lászlóné
  13.30 óra Nyugati temető  Tiszperger Jánosné
  14.30 óra Keleti temető  Borsos Tibor
06.19. 14.30 óra Nyugati temető  Kovács Vilmos Zoltán
  15.30 óra Keleti temető  Nádas Tibor
  10.00 óra Somogysárd  Gelencsér Ferencné

  
 26.hét 2009.06.22 - 2009.06.28.

06.22. 10.00 óra Nyugati temető Bakos Ferenc
  12.30 óra Nyugati temető Gál Ferencné
  13.30 óra Nyugati temető Fülöp Béla
06.23. 10.00 óra Újvárfalva Farkas Lajos
  10.00 óra Nyugati temető Szabó Ottó
  11.30 óra Nyugati temető Kovács Lászlóné
  13.30 óra Nyugati temető Horváth Györgyné
06.24. 10.00 óra Gige Gál Józsefné
  14.30 óra Kaposmérő Jobbágy Orsolya
  15.30 óra Sántos Kruller János
06.25. 11.00 óra Keleti temető Kovács András
06.26. 10.00 óra Kaposfő Bakos Sándor
  13.30 óra Borsosgyőr Bóna Istvánné
  14.00 óra Balatonfenyves Csicsák Gabrielle
  14.30 óra Keleti temető Horváth Ferenc
  15.30 óra Keleti temető Varga Ferenc
  15.30 óra Nyugati temető Nitt László
06.27. 14.00 óra Magyaratád Déri Ernő

  
 27.hét 2009.06.29 - 2009.07.05. 

06.29. 11.00 óra Keleti temető                Radocsai Imréné
  12.30 óra Keleti temető                Jobban János
  13.30 óra Nyugati temető                Fekete Gáborné
  14.30 óra Nyugati temető                Pájer János
06.30. 10.00 óra Keleti temető                Vajda Sándor
  10.00 óra Kaposmérő                Bakonyi Jánosné
07.01. 10.00 óra Nyugati temető                Szabadi József
  11.00 óra Nyugati temető                Szöcs Zoltán Dénes
  11.00 óra Keleti temető                Gueth Szidónia
  13.30 óra Keleti temető                Véli Miklósné
  14.30 óra Keleti temető                Varga János
07.02. 11.00 óra Nyugati temető                Wéber Jenő Nándor
  14.00 óra Gálosfa                Takács József
07.03. 11.00 óra Keleti temető                Dr. Domány Sándor
  11.00 óra Fonó                Gál Vendelné
  12.30 óra Keleti temető                Kovács Józsefné
  13.30 óra Keleti temető                Kertész Rezső
  14.30 óra Keleti temető                Balogh Attila
  15.30 óra Nyugati temető                Mátés Józsefné

  
 28.hét 2009.07.06 - 2009.07.12.  

 

07.06.

10.00 óra

Gölle

Puska Imre

               12.30   óra

Keleti temető

Hirka Béláné

14.30 óra

Nyugati temető

Csizmadia Józsefné

07.07.

10.00 óra

Nyugati temető

Kárász István Gyula

13.30 óra

Nyugati temető

Törekes Jánosné

07.08.

10.00 óra

Keleti temető

Szántó Józsefné

15.30 óra

Nyugati temető

Parragi József

07.09.

11.00 óra

Balatonszemes

Slemmel Lajos

12.30 óra

Kaposszentjakab

Gölöncsér Józsefné

13.30 óra

Nyugati temető

Rigó Lászlóné

07.10.

09.30 óra

Alsóhetény

Bittó Jánosné

11.00 óra

Balatonberény

Kánya Gabriella

14.30 óra

Magyaratád

Pődör Miklósné

   29.hét 2009.07.13 - 2009.07.19.  

07.13.

11.00 óra

Déli temető

Hummel László     

11.30 óra

Töröcske

Mikó István

12.30 óra

Keleti temető

Gosztonyi Károlyné

14.30 óra

Keleti temető

Bors Józsefné

07.14.

10.00 óra

Somogysárd

Máli Miklósné

11.00 óra

Nyugati temető

Horváth Istvánné

14.30 óra

Zimány

Bajzik József

07.15.

10.00 óra

Nyugati temető

Lippai Sándor

10.00 óra

Kadarkút

Csonka János

11.00 óra

Lipótfa

Vajda Györgyné

11.00 óra

Keleti temető

Szentgróti József

12.30 óra

Keleti temető

Rada Ernőné

13.30 óra

Keleti temető

Bathó József

14.30 óra

Keleti temető

Keresztesi Imréné

15.00 óra

Somogysárd

Vörös Imréné

07.16.

10.00 óra

Kaposvár-Szt. József templom

Miha Béla

(Körtemplom)

12.30 óra

Keleti temető

Molnár János

13.30 óra

Keleti temető

Erdős György

14.30 óra

Keleti temető

Valkó Ferenc

15.00 óra

Somogysárd

Göndöcs Kálmán

07.17.

10.30 óra

Csököly

Istenes Lajos

10.30 óra

Kaposszentjakab

Sovány Istvánné

11.00 óra

Nyugati temető

Juhász Istvánné

12.30 óra

Nyugati temető

Gyánti István

13.30 óra

Keleti temető

Galambos Elemérné

14.30 óra

Keleti temető

Tóth Ferenc

14.30 óra

Magyaregres

Ferenczi Lajosné

15.00 óra

Toponár

Nyári József

15.30 óra

Nyugati temető

Katona József

07.18.

11.00 óra

Gölle

Szabó Pálné

14.00 óra

Mernye

Szalai Lászlóné

 30.hét 2009.07.20 - 2009.07.26

07.20.

10.00 óra

Somogysárd

Dr. Csák János

11.00 óra

Keleti temető

László Jánosné

13.00 óra

Nyugati temető

Szolnoki József

07.21.

10.00 óra

Kutas

Gyergyák Ferenc

11.00 óra

Keleti temető

Illyés Andrásné

13.30 óra

Keleti temető - Kápolna

Dr. Balogh Jánosné

14.00 óra

Kiskorpád

Wolf Ferenc

07.22.

11.00 óra

Keleti temető

Illés Jánosné

14.30 óra

Toponár

Kiss Ferencné

07.23.

10.00 óra

Keleti temető

Pintér Istvánné

11.00 óra

Keleti temető

Mészáros Józsefné

13.30 óra

Keleti temető

Máté József

07.24.

11.00 óra

Zselicszentpál

Nagy Ferencné

11.00 óra

Keleti temető

Kiss Lajosné

12.30 óra

Keleti temető

Farkas József

31.hét 2009.07.27 - 2009.08.02.

07.27.

11.00 óra

Keleti temető

Gyenesei József

07.28.

10.00 óra

Keleti temető

Horváth Lajos

12.30 óra

Nyugati temető

Horváth Imréné

07.29.

09.30 óra

Zselickislak

Herner József

10.00 óra

Nyugati temető

Mester István

11.00 óra

Nyugati temető

Kanizsai Istvánné

12.30 óra

Keleti temető

Koszorú Gábor

13.30 óra

Nyugati temető

Farkas Éva

07.30.

10.00 óra

Somogysárd

Tóth Józsefné

14.30 óra

Nyugati temető

Borda László

07.31.

10.00 óra

Keleti temető

Gerőcz Emil

10.00 óra

Lad

Koszednár László

10.00 óra

Szentbalázs

Gaálné Nemes Mária

11.00 óra

Nyugati temető

Molnár Antal

 32.hét 2009.08.03 - 2009.08.09.  

08.03.

10.00 óra

Nyugati temető

Filiszár Józsefné

08.04.

10.00 óra

Somogysárd

Molnár Istvánné

 

10.00 óra

Keleti temető

Németh Nándorné

 

11.00 óra

Toponár

Horváth Rudolfné

 

14.30 óra

Keleti temető

Győrffy Gyula

 

15.30 óra

Keleti temető

Tóth Tamás

08.05.

11.00 óra

Gödrekeresztúr

Fejér Barnabásné

 

14.30 óra

Nyugati temető

Patak József

08.06.

10.00 óra

Nagyberki

Kis-Bóli Zsuzsanna

 

15.00 óra

Szenna

Zóka Zoltánné

08.07.

10.00 óra

Nyugati temető

Szász Angyalka

 

10.30 óra

Kadarkút

Tóth Ferenc

 

11.00 óra

Nyugati temető

Puskás Géza

 

12.30 óra

Nyugati temető

Sánta József

 

13.30 óra

Nyugati temető

Dr. Pálföldi Lászlóné

 

13.30 óra

Keleti temető

Köves László

 

14.30 óra

Nyugati temető

Bánkuti Béla

 

14.30 óra

Keleti temető

Miszlovics Sándor

 

15.30 óra

Keleti temető

Szabó Ferencné

 

15.30 óra

Nyugati temető

Kígyósi István

33. hét 2009.08.10 - 2009.08.16.   

08.10.

10.00 óra

Keleti temető

   Herczeg Mária Magdolna

11.00 óra

Mezőcsokonya

   Bálint Jánosné

14.30 óra

Toponár

   Nagy Ferenc

15.00 óra

Magyaregres

   Bók József

08.11.

10.00 óra

Kaposfő

   Horváth Ferenc

10.00 óra

Nyugati temető

   Tatay Gézáné

11.00 óra

Keleti temető

   Hornyák Antalné

12.00 óra

Keleti temető

   Kővári Lászlóné

14.30 óra

Keleti temető

   Filó Gyuláné

15.30 óra

Keleti temető

   Sörös Józsefné

08.12.

11.00 óra

Toponár

   Nagy Mihályné

11.00 óra

Kaposfő

   Marjai Antal

13.00 óra

Kaposfő

   Kokas Vanessza Vivien

08.13.

10.00 óra

Nyugati temető

   Somogyi Jánosné

11.00 óra

Keleti temető

   Köves Károlyné

15.30 óra

Kaposgyarmat

   Orsós Ferencné

08.14.

11.00 óra

Keleti temető

   Liebhardt József

12.30 óra

Nyugati temető

   Frech Henrikné

13.30 óra

Keleti temető

   Sümegi Józsefné

14.30 óra

Keleti temető

   Bank Antalné

15.30 óra

Keleti temető

   Takács Rozália

16.30 óra

Toponár

   Mogyorósi Gyula

34. hét 2009.08.17 - 2009 .08.23

08.17.

10.00 óra

Somogysárd

Lucza Gyula

08.18.

10.00.óra

Keleti temető

Kovács György Sándor

 

11.00 óra

Keleti temető

Baksa Sándorné

 

11.00 óra

Nyugati temető

Varga Imréné

 

11.30 óra

Nyugati temető

Matyikó Zoltán

 

14.00 óra

Kaposfő

Reschné Kovács Margit

 

14.30 óra

Keleti temető

Schützenhofer Emilné

08.19

11.00 óra

Csököly

Dömötör Ferenc

 

11.00 óra

Keleti temető

Nyári Józsefné

 

14.30 óra

Keleti temető

Jankó Tiborné

.

35. hét 2009.08.24 - 2009.08.30.  

08.24.

13.30 óra

Keleti temető

Szücs Miklósné

 

14.00 óra

Kaposmérő

Horváth Jenőné

 

10.30 óra

Nyugati temető

Dr.Fenyvesi János

 

11.00 óra

Szabadi

Póré János

08.26.

10.00 óra

Kaposszerdahely

Rákóczi Józsefné

 

10.00 óra

Zselickisfalud

Steiner Imréné

 

11.00 óra

Keleti temető

Teked Ferenc

 

14.30 óra

Keleti temető

Sárdi Lajos

 

15.30 óra

Keleti temető

Puskás Andorné

08.27.

10.00 óra

Kaposfő

Springmann Istvánné

 

10.00 óra

Csököly

Mészáros Zsolt

 

11.00 óra

Keleti temető

Szilágyi József

 

13.30 óra

Keleti temető

Sebők Istvánné

08.28.

10.00 óra

Kaposmérő

Csicskó Jánosné

 

11.00 óra

Keleti temető

Kovács Béláné

 

12.30 óra

Keleti temető

Decsi Lászlóné

 

12.30 óra

Nyugati temető

Polovnaja Nagyezsda

 

12.30 óra

Kaposfő

Kővári Gyuláné

 

13.30 óra

Keleti temető

Farkas Lajosné

 

14.30 óra

Zimány

Kovács Gyula

 

15.30 óra

Nyugati temető

Bene Józsefné

08.29.

10.00 óra

Nyugati temető

Harmati István

 

11.00 óra

Nyugati temető

Szondi Györgyné 

Balatonlelle és vonzáskörzete

08.29.       16.00 óra     Ordacsehi temető                   Körmendi Benjamin

36. hét   2009.08.31 - 2009.09.06.

Balatonlelle és vonzáskörzete
   
09.01. 09.45 óra Látrány Molnár Ferencné
Csurgó és vonzáskörzete
09.03. 14.00 óra Csurgó -
József Attila utcai temető Kosztelecz Jánosné
09.04. 11.00 óra Berzence Kakrik Ferenc
       
Kaposvár és vonzáskörzete
08.31. 09.00 óra Mosdós Just Miklós Gézáné
10.00 óra Kaposfő Mudig János
09.01. 11.00 óra Nyugati temető Horváth József
13.30 óra Keleti temető Neubauer József
14.15 óra Keleti temető Biczó József
09.02. 10.00 óra Kaposfő Pap János
13.00 óra Zselickisfalud Tóth Jenőné
09.03. 10.00 óra Somogysárd Páli László
14.00 óra Kaposkeresztúr Zaleczka Jánosné
15.00 óra Toponár Fintáné László Ágnes
09.04. 10.00 óra Nyugati temető Gyurákovics Jánosné
11.00 óra Keleti temető Kiss György
11.00 óra Nyugati temető Balla Lőrinc
14.00 óra Szenna Jakab Józsefné
14.30 óra Keleti temető Árk János
15.30 óra Keleti temető Gelencsér Józsefné
09.05. 10.00 óra Törökkoppány Ánai Ferencné
Marcali és vonzáskörzete
08.31. 14.00 óra Mesztegnyő Teleki János
09.01. 11.00 óra Marcali Fritz Lajos István
14.00 óra Marcali Parrag János
09.02. 10.00 óra Nemesdéd Dávid Andrásné
14.00 óra Marcali Molnár Györgyné
09.03. 11.00 óra Marcali Szabó Jánosné
11.00 óra Tapsony Fábos József
14.00 óra Marcali Nagy Lajosné
Nagyatád és vonzáskörzete
09.02. 11.00 óra Nagyatád Horváth Lászlóné
14.30 óra Lábod - Hosszúfalu Szabó István
09.03. 10.00 óra Nagykorpád Peti Istvánné
09.04. 14.00 óra Somogyszob Bali László

 
37. hét 2009.09.07 - 2009.09.13. 

Balatonlelle és vonzáskörzete
09.07. 14.00 óra Balatonlelle -
Régi temető Kiss Ernő
09.08. 14.00 óra Ordacsehi Szőke Sándor
09.10. 15.00 óra Balatonlelle -
Új temető Miseta Béla
Csurgó és vonzáskörzete
09.07. 11.00 óra Gyékényes Takács Tibor
09.10. 15.00 óra Csurgó -
József Attila utcai temető Kovács Péterné
09.11. 11.00 óra Csurgó -
József Attila utcai temető Kovács Józsefné
09.11. 15.00 óra Gyékényes Kaposi Károly
Kaposvár és vonzáskörzete
09.07. 11.00 óra Keleti temető Böröczfi Emilné
09.08. 10.00 óra Nyugati temető Tóka Rudolfné
09.09. 10.00 óra Keleti temető Salamon Gyula
11.00 óra Keleti temető Kulcsár István
09.10. 13.30 óra Keleti temető Fejes Lajos
15.00 óra Töröcske György Sándorné
09.11. 10.00 óra Keleti temető Dévai György
11.00 óra Keleti temető Szekeres Lajos
11.00 óra Nyugati temető Kosaras József
13.30 óra Keleti temető Széki Tibor
13.30 óra Nyugati temető Bódog László
14.30 óra Nyugati temető Greller József
15.30 óra Keleti temető Gábor Róbert
15.30 óra Nyugati temető Nemes Józsefné
Marcali és vonzáskörzete
09.10. 11.00 óra Gadány Kiss Józsefné
14.15 óra Mesztegnyő Pantocsek István
09.11. 11.00 óra Balatonmáriafürdő Borda Péter
11.00 óra Marcali Domján Mihályné
14.00 óra Marcali -
Gizella templom Éliás Lajosné
Nagyatád és vonzáskörzete
09.08. 15.00 óra Nagyatád Makai István
15.45 óra Nagyatád Horváth Lajos
09.09. 11.00 óra Vése Illés Istvánné
09.11. 11.30 óra Lábod -
Hosszúfalvi temető Bőhm Ferencné
  

38.hét  2009.09.14 - 2009.09.20. 

Balatonlelle és vonzáskörzete

09.16.

14.45 óra

Balatonlelle-

Nagy Györgyné

 

 

Régi temető

sz. Suri Erzsébet

09.18.

15.00 óra

Balatonlelle-

Vojtkó Sándor

 

 

Régi temető

 

Csurgó és vonzáskörzete

09.15.

13.45 óra

Zákány

Kiss Mihály

09.16.

15.00 óra

Gyékényes

Ritecz Györgyné

 

17.00 óra

Csurgó-

Gelencsér Sándor

 

 

József Attila utcai temető

 

09.18.

14.00 óra

Gyékényes

Tóth Józsefné

09.18.

16.00 óra

Sarkady temető

Kósa János

Kaposvár és vonzáskörzete

09.15.

11.00 óra

Nyugati temető

Kelemen Jánosné

 

13.00 óra

Kisbárapáti

Békési Gyuláné

09.16.

10.00 óra

Somogysárd

Horváth Józsefné

09.17.

14.00 óra

Keleti temető

Ugrosdy László

 

14.30 óra

Kisgyalán

Fehér Józsefné

09.18.

11.00 óra

Keleti temető

Paizs Józsefné

 

12.30 óra

Keleti temető

Fekete Lászlóné

 

13.30 óra

Keleti temető

Bóka Istvánné

 

13.30 óra

Nyugati temető

Várföldi Imre

 

13.30 óra

Nyugati temető

Várföldi Imréné

 

14.00 óra

Somogysárd

Lázár Ferenc

 

14.00 óra

Zimány -Mise-

Bajzik János

 

14.30 óra

Keleti temető

Doma József

 

15.30 óra

Keleti temető

Kovács Istvánné

Marcali és vonzáskörzete

09.15.

11.00 óra

Hosszúvíz

Urr Béláné

 

14.00 óra

Marcali

Baráth Józsefné

09.16.

15.00 óra

Nagyszakácsi

özv.Tóth Lajosné

09.17.

14.00 óra

Marcali

Vörös Lászlóné

09.18.

15.00 óra

Nagyszakácsi

Józsa Lajosné

Nagyatád és vonzáskörzete

09.14.

10.30 óra

Kutas

Horváth László

09.16.

11.00 óra

Nagyatád-

 

 

 

Központi temető

Fehér Istvánné

09.17.

10.00 óra

Rinyaszentkirály

Szantner József

 

15.00 óra

Somogyszob

Fazekas József

09.18.

11.00 óra

Ötvöskónyi

Dencsi Sándor

 

13.30 óra

Lábod

Kocka Ferenc

 

15.00 óra

Nagyatád-

 

 

 

Központi temető

Futó Csilla

39.hét 2009.09.21 - 2009.09.27.

Csurgó és vonzáskörzete

09.23.

15.45 óra

Iharosberény

Molnár Sándorné

09.25.

11.00 óra

Zákányfalu

Boti Jánosné

 

15.45 óra

Iharos

Beke Béla

 

Kaposvár és vonzáskörzete

09.21.

09.30 óra

Nyugati  temető

Kiss Attila

 

10.00 óra

 Nyugati temető

Szemesi Imre

                                                          11.00 óra   

Nyugati-temető

Pozsegovics Béla  

13.30 óra

Keleti temető

Horváth László        

14.30 óra

       Keleti temető

     Tököllyi Rudolf          

 

15.30 óra

Nyugati temető

Molnár János

09.22.

09.00 óra

Nyugati temető

Horváth László

 

15.00 óra

Déli temető

 Bakai László

 

15.00 óra

Baté

 Valler Józsefné

09.23.

11.00 óra

Nyugati temető

 Gelencsér József

 

13.00 óra

Déli temető

 Sárközi Gyula Ferenc

09.24.

10.00 óra

Kiskorpád

 Kovács Györgyné

 

11.00 óra

Gamás

 Juhász Ferenc

 

15.00 óra

Várda

 Sovány Edéné

 

15.30 óra

Szentbalázs

 Maza Jánosné

09.25.

10.00 óra

Keleti temető

 Suplucz István

 

11.00 óra

Nyugati temető

 Kovács István

 

12.30 óra

Keleti temető

 Deuschmann György

 

14.30 óra

Polány

 Loósz Józsefné

 

15.00 óra

Fonó

 Fonai Györgyné

 

15.30 óra

Toponár

 Farkas Imréné

Marcali és vonzáskörzete

09.22.

13.00 óra

Gombai temető

Tóth Jánosné

09.23.

11.00 óra

Marcali

Bogdán Jánosné

 

15.00 óra

Somogysámson

Fazekas Imréné

09.25.

11.00 óra

Marcali

Végh Péter

 

14.00 óra

Nemesdéd

Dávid József

Nagyatád és vonzáskörzete

09.21.

10.00 óra

Kőkút

Egyed János

 

15.00 óra

Kutas

Király Jánosné

09.22.

10.00 óra

Nagyatád-

Szalai Gyuláné

 

 

Központi  temető

 

09.23.

15.00 óra

Böhönye

Lőrincz Ádámné

40.hét 2009.09.28 - 2009.10.04.

Balatonlelle és vonzáskörzete
10.02. 14.45 óra Balatonlelle -
Régi temető Máthé Ágnes
Csurgó és vonzáskörzete
09.30. 15.00 óra Csurgó -
József Attila u.temető Milánkovics Zoltán
10.01. 15.45 óra Iharosberény Kiss István
10.02. 12.00 óra Csurgónagymarton Nagy Sándorné
Kaposvár és vonzáskörzete
09.28. 10.00 óra Kiskorpád Sárdi Gyula
12.00 óra Kaposfüred Vörös Györgyné
09.29. 10.00 óra Mezőcsokonya Horváth Pirkóczi Ferencné
09.30. 10.00 óra Nyugati temető Ördög Mihályné
12.30 óra Nyugati temető Gróf Istvánné
14.00 óra Mezőcsokonya Gergely József
10.01. 09.30 óra Kaposkeresztúr Vancsa Józsefné
13.00 óra Toponár Püspök Lászlóné
10.02. 10.00 óra Kaposfő Horváth Józsefné
10.00 óra Nyugati temető Rácz Mihályné
11.00 óra Nyugati temető Kovács Józsefné
12.30 óra Nyugati temető Csáki András
12.30 óra Keleti temető Varga Ottóné
13.30 óra Keleti temető Sasvári Péterné
14.30 óra Keleti temető Papp Károly
14.30 óra Nyugati temető Bellai Sándor
15.30 óra Nyugati temető Németh Lajosné
Marcali és vonzáskörzete
09.28. 10.45 óra Nemesdéd Bek Pálné
09.29. 11.00 óra Marcali Mészáros József
09.30. 11.00 óra Marcali Vrana Mátyás
10.02. 11.00 óra Marcali Szabó Istvánné
14.00 óra Gyóta Molnár Gábor
Nagyatád és vonzáskörzete
10.01. 15.00 óra Nagyatád -
Központi temető Mester László
10.02. 12.30 óra Simongáti temető Tálos Istvánné
14.00 óra Központi temető Izsák Endre
    

41.hét 2009.10.05 -2009.10.11. 

Balatonlelle és vonzáskörzete
10.08. 14.45 óra Balatonlelle - Saller Józsefné
Régi temető sz.Toth Anna
Csurgó és vonzáskörzete
10.05. 15.00 óra Csurgó - Kis Józsefné
József Attila u. temető
10.07. 10.00 óra Inke Tóth Árpád
10.09. 10.00 óra Iharos Valenta Etel
Kaposvár és vonzáskörzete
10.05. 13.30 óra Keleti temető Besenyei Józsefné
14.30 óra Déli temető Horváth Jánosné
15.30 óra Nyugati temető Dancsics Imre
10.06. 11.00 óra Kiskorpád Ács László
12.30 óra Kaposfüred Gálosi Istvánné
13.30 óra Keleti temető Földvári Rezső
14.30 óra Fonó Csapó Ferencné
15.30 óra Keleti temető Szerencsés Jánosné
10.07. 10.30 óra Nyugati temető Schwind Ákos
11.00 óra Keleti temető Kovács Jenőné
12.30 óra Keleti temető Szegedi Mátyásné
12.30 óra Nyugati temető István Józsefné
10.08. 10.00 óra Somogysárd Horváth János
15.30 óra Cserénfa Keskeny István
11.00 óra Keleti temető Nagy Lászlóné
10.09. 10.00 óra Szenna Ádi József
12.30 óra Nyugati temető Bakonyi Lajosné
13.30 óra Nyugati temető Fábián Zoltánné
15.30 óra Nyugati temető Simon Jánosné
12.30 óra Keleti temető Sárdi Lászlóné
13.30 óra Keleti temető Fazekas Györgyné
14.00 óra Keleti temető Somogyi Ildikó
14.30 óra Nyugati temető Csik Géza
Marcali és vonzáskörzete
10.06. 11.00 óra Marcali Szabó József
10.07. 09.45 óra Nemesvid Szabó János
11.00 óra Szenyér Varga János
10.08. 10.00 óra Gadány Horváth János
Nagyatád és vonzáskörzete
10.05. 11.00 óra Nagyatád -
Központi temető Kovács György
14.30 óra Nagyatád -
Központi temető Beleznai József

 

42. hét  2009.10.12 - 2009.10.18. 
Csurgó és vonzáskörzete
10.15. 13.00 óra Zákány Szilágyi Benedek
10.16. 14.00 óra Inke Völfinger Lászlóné
Kaposvár és vonzáskörzete
10.12. 10.00 óra Keleti temető Borbás Ilona
11.00 óra Keleti temető Gröller László
12.30 óra Keleti temető Zsinkó Józsefné
10.13. 09.30 óra Hollád Györök József
10.00 óra Csököly Horváth László
10.00 óra Somogysárd Majtán Jánosné
11.00 óra Keleti temető Ács Józsefné
13.30 óra Nyugati temető Ács-Gergely Istvánné
14.30 óra Nyugati temető Jovánczai Jánosné
10.14. 11.00 óra Nyugati temető Czár Lajos
12.30 óra Nyugati temető Balatincz Zoltán
14.30 óra Keleti temető Tóth László
15.00 óra Sántos Várhelyi Istvánné
10.15. 11.00 óra Kaposfüred Geszti Béla
13.30 óra Keleti temető Kovács Sándor
14.30 óra Csököly Kovács Jánosné
15.30 óra Nyugati temető Balikó József
10.16. 09.00 óra Keleti temető Himmer Jánosné
10.00 óra Keleti temető Kovács Sándorné
11.00 óra Keleti temető Meisinger Imréné
11.00 óra Nyugati temető Bukovics Istvánné
13.00 óra Somogysárd Galambos Pálné
13.30 óra Keleti temető Benkő Zoltánné
14.30 óra Balatonberény Borsos Imréné
15.00 óra Keleti temető Csörgei József
Marcali és vonzáskörzete
10.12. 09.45 óra Boronka Mohácsi Ilona
14.00 óra Gyóta Kovács Pál Tibor
10.13. 10.00 óra Szőkedencs Horváth István
10.14. 11.00 óra Marcali Kövesdi Józsefné
14.00 óra Sávoly Béres Gyula
10.15. 11.00 óra Marcali Dolgos Sándorné
11.00 óra Tapsony Szabó Imréné
14.00 óra Marcali Horváth József
10.16. 14.45 óra Boronka Sótonyi Jánosné
Nagyatád és vonzáskörzete
10.13. 13.00 óra Vése Peti István
10.13. 14.00 óra Kadarkút Ellenberger Andrásné
10.16. 14.00 óra Ötvöskónyi Maróti Ferencné
  
43.hét 2009.10.19 - 2009.10.25.
Balatonlelle és vonzáskörzete
10.22. 14.45 óra Ordacsehi temető László Szabolcs
10.26. 14.00 óra Balatonlelle- Nemes Géza
    Régi temető  
       
Csurgó és vonzáskörzete
10.24. 11.00 óra Csurgó- Kovács József
    József A. u. temető .
       
Kaposvár és vonzáskörzete
10.19. 10.00 óra Zselickislak Kiss Józsefné
  11.00 óra Nyugati temető Erdős Lászlóné
  11.00 óra Bélavár Varga József
10.20. 09.00 óra Kaposkeresztúr Mihály Sándorné
  11.00 óra Keleti temető Gál Károly
  12.30 óra Nyugati temető Szabó Gyuláné
  13.30 óra Keleti temető Csendes Marcell
  15.00 óra Mosdós Hegedűs Istvánné
10.21. 11.00 óra Keleti temető Sovány Ferenc
  11.00 óra Kaposújlak Pintér József
  14.30 óra Vásárosbéc Szélesi Sándorné
10.22. 10.00 óra Keleti temető Vonyó Józsefmné
  10.30 óra Szabás Horváth Imréné
  11.00 óra Keleti temető Kárpáti Pál Róbert
  12.30 óra Keleti temető Moró Margit
  14.30 óra Szenna Gelencsér Zoltán
       
Marcali és vonzáskörzete
10.19. 11.00 óra Somogysámson Barcsi Jánosné
10.20. 13.00 óra Kelevíz Hegyi László
10.21. 09.00 óra Kisperjés Bogdán Jánosné
  11.00 óra Szőkedencs Kiss Istvánné
  15.00 óra Marcali Pozsonyi Károlyné
10.22. 11.00 óra Marcali Varga János
  14.00 óra Sávoly Simon Józsefné
       
Nagyatád és vonzáskörzete
10.21. 10.00 óra Nagyatád  
  09.00 óra Központi temető Fisli Lászlóné

 

 44. hét  2009.10.26 - 2009.11.01.  

Balatonlelle és vonzáskörzete
10.26. 14.00 óra Balatonlelle-  
    Régi temető Nemes Géza
10.28. 15.00 óra Balatonlelle- Hideg Jenőné
    Régi temető sz:Péterfi Mária
       
       
Csurgó és vonzáskörzete
10.29. 11.00 óra Csurgó-  
    József A. u. temető Kovács Lászlóné
  14.45 óra Vizvár Gergulás Sándorné
10.30. 12.00 óra Gyékényes Kisiván Pálné
       
Kaposvár és vonzáskörzete
10.26. 11.00 óra Nagyberki Dombai József
  11.00 óra Keleti temető Bíró László
  12.30 óra Keleti temető Fekete Tivadarné
10.27. 10.30 óra Keleti temető Bajzik Miklós
  11.30 óra Keleti temető Dr.Miklós Endréné
  13.30 óra Keleti temető Vertensokri Mátyásné
  13.30 óra Nyugati temető Fris Imre
10.28. 11.00 óra Nyugati temető Vezér Árpádné
  11.00 óra Keleti temető Mlecsenkov
      Georgi Maninov
10.29. 13.30 óra Keleti temető Horváth Mihályné
  13.30 óra Somogysárd Péterfai Ádámné
  14.30 óra Keleti temető Guzsvinec Tibor
10.30. 10.00 óra Kaposmérő Máté Ferencné
  10.30 óra Keleti temető Kirsch János
  11.00 óra Nyugati temető Mudig József
  12.00 óra Nyugati temető Rózsa Péter
  15.30 óra Nyugati temető Somlyai László
10.31. 11.00 óra Hetes Marosi Ilona
       
Marcali és vonzáskörzete
10.27. 15.00 óra Gomba Farkas István
10.28. 10.00 óra Marcali Horváth Mihály
  14.00 óra Főnyed Mireider János
10.29. 09.00 óra Nikla Bogdán Anna
10.30. 11.00 óra Marcali Szilasi Sándor
  11.00 óra Vése Barnaki Béla
  14.00 óra Marcali Béri Ferenc
       
Nagyatád és vonzáskörzete
10.26. 11.00 óra Szabás Benke József
  15.00 óra Bolhás Butor Lajos
10.28. 11.00 óra Lábod Bosnyák Józsefné
10.29. 10.00 óra Ötvöskónyi Balogh Imre
  13.30 óra Ötvöskónyi Samu Józsefné
10.30. 10.00 óra Bolhás Szerecz Sándor
  11.00 óra Somogyudvarhely Boros Ferenc
       
       
45. hét  2009.11.02 - 2009.11.08.     
Balatonlelle és vonzáskörzete
11.05. 14.45 óra Balatonlelle- Kugler Jánosné
    Régi temető sz. Szabó Anna
       
Csurgó és vonzáskörzete
11.02. 11.00 óra Csurgó- Horváth Istvánné
    Nagyváthy u. temető Klung Zsuzsanna
  15.00 óra Csurgó-  
    Nagyváthy u. temető Juhai Imréné
11.03. 15.00 óra Gyékényes Balog Teréz
11.04. 11.00 óra Gyékényes Balogh Lászlóné
11.06. 14.00 óra Somogybükkösd Galácz Józsefné
11.07.  10.00 óra Somogyudvarhely   Sass József
11.10.  15.30 óra Csurgó- Kopun István
    József A.u.temető  
Kaposvár és vonzáskörzete
11.02. 14.00 óra Kaposkeresztúr Orsós Lászlóné
11.03. 10.00 óra Boldogasszonyfa Hornung János
  10.00 óra Orci Tóth Gáborné
  10.00 óra Orci Tóth Gábor
  14.30 óra Keleti temető Jónás Pál
11.04. 14.00 óra Kaposfő Balogh Károly
  14.30 óra Keleti temető Varga Pál
11.05. 10.00 óra Kaposmérő Szabó József
  11.00 óra Keleti temető Tihanyi Zoltán
  11.00 óra Nyugati temető Gera Miklósné
  13.30 óra Kadarkút Csapó Béla
  13.30 óra Nyugati temető Plájás Ferenc
  14.30 óra Nyugati temető Majtán József
11.06. 10.00 óra Nyugati temető Glávics Jenő
  10.00 óra Inámpuszta Balogh István
  11.00 óra Nyugati temető Szentiványi Árpád
  12.30 óra Keleti temető Király Józsefné
  13.30 óra Keleti temető Szabados János
  14.00 óra Ecseny Buchenauer Konrád
  14.30 óra Nyugati temető Lunczer Istvánné
  14.30 óra Keleti temető Miklós Jánosné
  15.00 óra Hajmás Tóth Ferencné
11.07. 10.30 óra Keleti temető Landek István
       
Marcali és vonzáskörzete
11.04. 14.00 óra Boronka Alsecz Imre
11.05. 11.00 óra Nagyszakácsi Kálmán Árpádné
11.06. 11.00 óra Mesztegnyő Korona Ernőné
  14.00 óra Kisperjés Bogdán Mária
       
Nagyatád és vonzáskörzete
11.02. 15.00 óra Lábod Tulipán Mihály
11.03. 11.00 óra Nagyatád-  
    Bodvicai temető Pénzár Lajosné
11.06. 10.30 óra Szabás Wölfinger Irén
  11.30 óra Nagyatád-  
  Bodvicai temető Nemes Csaba

46.hét 2009.11.09 - 2009.11.15. 

Balatonlelle és vonzáskörzete
11.10. 15.15 óra Ordacsehi Czár Józsefné
      sz.:Illés Ilona
11.15. 11.00 óra Ordacsehi temető Tóth Ferenc Frigyes
       
       
Csurgó és vonzáskörzete
11.10. 15.30 óra Csurgó-  
    József A.u.temető Kopun István
11.12. 12.00 óra Csurgó-  
    Nagyváthy u.temető Horváth Lajos
11.13. 11.00 óra Gyékényes Kisiván István
  15.00 óra Iharosberény Tüske Imre
       
Kaposvár és vonzáskörzete
11.09. 12.30 óra Nyugati temető Berecz Pál
  15.30 óra Nyugati temető Bencsics Pálné
11.11. 10.00 óra Kaposmérő Rigó Lajosné
  12.30 óra Keleti temető Horváth Józsefné
11.12. 11.00 óra Nyugati temető Keresztes József
  12.30 óra Nyugati temető Herner Endréné
  14.30 óra Keleti temető Andó Antal
  14.30 óra Nyugati temető Pavlek Ferencné
11.13. 10.00 óra Nyugati temető Zsobrák Imre
  10.00 óra Kaposmérő ifj.Kutas László
  10.00 óra Keleti temető Dr.Schmidt Ede
  11.00 óra Keleti temető Vadas Gábor
  12.00 óra Keleti temető Csiba Károlyné
  15.30 óra Toponár Bodó János
       
Marcali és vonzáskörzete
11.10. 10.00 óra Kisperjés Budai Jánosné
11.13. 14.00 óra Marcali Csíkvári Istvánné
       
Nagyatád és vonzáskörzete
11.09. 10.00 óra Lábod Goricsán Károly
11.12. 15.30 óra Nagyatád-  
    Központi temető Maróti Gyuláné
11.13. 14.00 óra Nagyatád-  
    Központi temető Bokor Ferenc
       
       

47.hét 2009.11.16 - 2009.11.22. 

Balatonlelle és vonzáskörzete
11.19. 13.00 óra Balatonlelle-  
    Régi temető Maronics Ferenc
11.20. 9.45 óra Balatonlelle-  
    Régi temető Kovács József
Csurgó és vonzáskörzete
11.18. 15.45 óra Gyékényes Kulcsár Lászlóné
11.19. 15.00 óra Csurgó-  
    József A.u.temető Füstös Károly
11.20. 15.00 óra Csurgó-  
    Nagyváthy u.temető Bartó Józsefné
       
Kaposvár és vonzáskörzete
11.16. 10.00 óra Töröcske Füzi Lajosné
  11.00 óra Keleti temető Köcski Lajos
  14.30 óra Nyugati temető Sárdi Péter
  14.30 óra Keleti temető Kistaj Sándorné
11.17. 13.30 óra Keleti temető Juhász Lajosné
11.18. 13.30 óra Keleti temető Vertensohn Mátyás Zoltán
  15.00 óra Kaposgyarmat Hegedüs Antal
11.19. 10.00 óra Kiskorpád Laki-Lukács Lajosné
  15.00 óra Kisasszond Gyurka István
11.20.   9.30 óra Kaposszerdahely Várnai Ferencé
       
Marcali és vonzáskörzete
11.17. 11.00 óra Mesztegnyő Honfi Győző
  13.00 óra Marcali Botos Gyula
11.18. 11.00 óra Gadány Nyizsnyik Györgyné
11.20. 11.00 óra Marcali Lutor Jánosné
  14.45 óra Balatonújlak Korán Attila
       
Nagyatád és vonzáskörzete
11.19. 11.00 óra Görgeteg Tamás Lajos
11.20. 10.00 óra Lábod Vámosi László
  13.30 óra Nagyatád Buváry Lajos
  15.00 óra Nagyatád Varga Jánosné
48.hét 2009.11.23-2009.11.29.
Balatonlelle és vonzáskörzete
       
11.27. 14.30 óra B.lelle-Régi temető Pála Ferenc
       
Csurgó és vonzáskörzete
11.23. 11.00 óra Berzence Knézics Béláné
11.26. 14.00 óra Csurgó-  
    József A.u.temető Lőrincz Dezsőné
11.27. 13.00 óra Gyékényes Gergelics Józsefné
  15.45 óra Iharosberény Bakos Sándorné
       
Kaposvár és vonzáskörzete
11.23. 11.00 óra Keleti temető Gosztonyi Károly
  11.00 óra Nyugati temető Schrammel Ferenc
  12.30 óra Keleti temető Babos Istvánné
  13.30 óra Nyugati temető Egyed Tamás
  14.30 óra Keleti temető Bóli Attila
11.24. 10.00 óra Nyugati temető Rácz József
  11.00 óra Nyugati temető Szabóné Duchnovszki Heléna
  12.30 óra Nyugati temető Bévárdi János
  13.30 óra Nyugati temető Bosztonics János
  14.00 óra Szilvásszentmárton Segesdi József
11.25. 10.00 óra Csököly Orsós Istvánné
  11.00 óra Nyugati temető Németh Jenő
  12.30 óra Nyugati temető Köves Imre
  13.30 óra Nyugati temető Drescher Jánosné
  15.30 óra Keleti temető Mojzner József
11.26. 11.00 óra Fonó Bertalan Attila
  14.30 óra Nyugati temető Csarankó János
11.27. 09.00 óra Keleti temető Strazsaner Józsefné
  10.00 óra Keleti temető Juráskovics Miklós
  10.00 óra Nyugati temető Fazekas Béláné
  11.00 óra Keleti temető Kivés Mátyás
  12.30 óra Keleti temető Budavári Istvánné
  13.00 óra Somogyaszaló Hegedűs Lajosné
  13.30 óra Keleti temető Garami Antalné
  14.30 óra Nyugati temető Turnár Ferencné
  14.30 óra Keleti temető Gáspár Lajos
       
Marcali és vonzáskörzete
11.24. 15.00 óra Tapsony Kondor András
11.25. 14.30 óra Nemesdéd Makkai Sándor
11.26. 11.00 óra Kelevíz Szíj Lajos
11.27. 11.00 óra Horvátkút Bájhóber Györgyné
  14.00 óra Marcali ifj.Töreki Béla
  15.00 óra Marcali Simon Istvánné
       
Nagyatád és vonzáskörzete
11.25. 10.30 óra Nagyatád-Simongáti  
    temető Vucskics József
11.26. 10.30 óra Kutas Krénusz Jánosné
  15.00 óra Nagyatád-Simongáti  
    temető Ágoston József
11.27. 14.00 óra Lábod Porogi János

 

49.hét 2009.11.30-2009.12.06.
Balatonlelle és vonzáskörzete
       
12.03. 11.45 óra Balatonlelle - Balogh Mártonné
    Régi temető sz.: Illés Erzsébet
       
Csurgó és vonzáskörzete
11.30. 15.00 óra Porrogszentkirály Fejfárek Gyula
12.01. 14.30 óra Somogyudvarhely Csire Ferencné
12.04. 10.00 óra Zákányfalu Varga Jánosné
  13.00 óra Porrogszentkirály Erősné Milánkovics Katalin
  15.00 óra Csurgó-  
    József A. uti temető Deli Lajos
Kaposvár és vonzáskörzete
11.30. 12.30 óra Keleti temető Tamás Istvánné
  13.30 óra Nyugati temető Weisdorn Zoltán
12.01. 11.00 óra Dombóvár-Újvári Horváth Gyuláné
    temető  
  13.30 óra Keleti temető Szebényi Lajos
12.02. 11.00 óra Keleti temető Gyurisits Lajos
  13.30 óra Keleti temető Schumacher Henrikné
12.03. 10.00 óra Mike Pozsega Istvánné
  11.00 óra Nyugati temető Haracsi György
  12.30 óra Nyugati temető Dékány Miklós
12.04. 10.30 óra Nyugati temető Lonkai Szabolcs
  11.00 óra Somogyaszaló Pintér Józsefné
  11.00 óra Toponár Farkas Gyula
  12.30 óra Nyugati temető Bokor Józsefné
  13.00 óra Kaposmérő Marton Jenő László
  13.30 óra Keleti temető Németh Józsefné
  13.30 óra Nyugati temető Lengyel Tibor
  14.30 óra Keleti temető Magyar Lajosné
  15.30 óra Nyugati temető Dr.Horváth Imre
       
Marcali és vonzáskörzete
12.01. 11.00 óra Gomba Cziklin Jánosné
  13.00 óra Marcali Szoboszlay Árpád
12.03. 09.45 óra Boronka Csobod Ferenc
  14.00 óra Mesztegnyő Pandur János
12.04. 11.00 óra Marcali Henger Lászlóné
       
Nagyatád és vonzáskörzete
12.02. 11.30 óra Nagykorpád Németh Béla
12.03. 10.00 óra Nagyatád-  
    henészi temető Dani Zoltán
  15.00 óra Nagyatád-  
    Központi Temető Horváth György
12.04. 14.00 óra Nagyatád-  
    Központi Temető Suri Elek

     

50.hét 2009.12.07-2009.12.13.
       
Csurgó és vonzáskörzete
12.11. 14.00 óra Csurgó -  
    József Attila u. temető Szabó János
       
Kaposvár és vonzáskörzete
12.07. 11.00 óra Nyugati temető Gábor Lajos
  14.00 óra Somogysárd Tóth József
  14.30 óra Keleti temető Harmath Lajosné
12.09. 11.00 óra Nyugati temető Herczeg Ferencné
12.10. 10.00 óra Boldogasszonyfa Hornung Jánosné
  11.00 óra Keleti temető Dékány József
12.11. 09.00 óra Keleti temető Horváth Vendelné
  10.00 óra Keleti temető Püspök Ferenc
  10.00 óra Déli temető Sárközi Gyula
  11.00 óra Nyugati temető Kádár József
  12.30 óra Nyugati temető Fazekas Mária Márta
  13.00 óra Csoma Bodó Imréné
  14.00 óra Gálosfa Dóczi Lajosné
12.12. 11.00 óra Kadarkút Karácsony Rózsa
  11.00 óra Sántos Lakics Tibor
       
Marcali és vonzáskörzete
12.08. 11.00 óra Szenyér Csordás Györgyné
12.09. 11.00 óra Sávoly Gráczki Ferencné
12.10. 11.00 óra Gomba Jónás László
  14.00 óra Marcali Németh Jenőné
12.11. 14.00 óra Kaposmérő Dergecz Sándorné
       
Nagyatád és vonzáskörzete
12.07. 10.00 óra Bolhás Cseke Éva
12.08. 15.00 óra Nagyatád-  
    Központi temető Bíró Jánosné
12.10. 10.30 óra Nagyatád-  
    Központi temető Szabó Margit Ilona
12.11. 10.00 óra Görgeteg Horváth Jánosné
  14.30 óra Vése Bertók Miklós

  51. hét 2009.12.14 - 2009.12.20.

 

Balatonlelle és vonzáskörzete
12.18. 14.30 óra Ordacsehi Erdélyi Józsefné
      sz. Fekete Erzsébet
      Julianna
Csurgó és vonzáskörzete
12.16. 14.30 óra Gyékényes Turi A. Jánosné
12.17. 10.00 óra Csurgó-  
    József A.u.temető Bogdán Géza
12.19. 11.00 óra Gyékényes Csordás Miháy
12.22.  15.00 óra   Csurgó-Nagyváthy tem.  Varga Imre
Kaposvár és vonzáskörzete
12.14. 09.00 óra Simonfa Balogh Gábor
  11.00 óra Kaposfüred Proksa Sándorné
  12.30 óra Keleti temető Rosta Sándorné
  13.00 óra Zimány Gáspár Lászlóné
  13.00 óra Kaposfő Baumann Józsefné
  14.00 óra Bodrog Szabó Józsefné
12.15. 10.00 óra Kaposfő Király Ferenc
  10.00 óra Keleti temető Váradi József
  11.00 óra Keleti temető Kutfej Józsefné
  12.30 óra Keleti temető Gáspár Ferenc
  13.30 óra Keleti temető Herczeg László
  14.00 óra Kaposmérő Kónyi Lajos
12.16. 10.00 óra Zselincszentpál Kis Ferencné
  11.00 óra Nyugati temető Kustos László
  13.00 óra Nagybajom Kovács Jánosné
  13.30 óra Keleti temető Decsi László
12.17. 11.00 óra Kaposmérő Matesics László
  13.00 óra Nyugati temető Szabó Béla
  14.30 óra Nyugati temető Sárközi Károly
  15.00 óra Bőszénfa Harag György Péter
12.18. 10.00 óra Keleti temető Ivánkovics Ferenc
  10.00 óra Kaposmérő Szalai Lajosné
  12.30 óra Nyugati temető Juhász György
  13.00 óra Patca Árvai Imréné
12.19. 11.00 óra Nyugati temető Tarcsa Sándorné
       
Marcali és vonzáskörzete
12.15. 11.00 óra Marcali Kálsecz József
12.16. 11.00 óra Marcali Fábián György
  14.30 óra Szőcsény Szabó Erzsébet
12.17. 11.00 óra Marcali Horváth Flóriánné
  13.00 óra Marcali Nyári Sándorné
12.18. 11.00 óra Marcali Paár Mátyásné
  14.00 óra Marcali-  
    Gombai temető Végh Árpád
       
Nagyatád és vonzáskörzete
12.15. 15.00 óra Nagyatád-  
    Bodvicai temető Varga Lajos
12.17. 14.30 óra Lábod Tulipán Mihályné
12.18. 10.30 óra Nagyatád-  
    Központi temető Krivarics Ferenc

52. hét  2009.12.21 - 2009.12.27.

 

Csurgó és vonzáskörzete
12.21. 10.00 óra Somogyudvarhely Pintér László
12.22. 15.00 óra Csurgó -  
    Nagyváthy u. temető Varga Imre
12.23. 11.00 óra Porrog Kondor Jánosné
Kaposvár és vonzáskörzete
12.21. 10.30 óra Nyugati temető Vuncs György
11.00 óra Kaposfő Horváthné Kiss Ildikó
13.30 óra Keleti temető Bánsági Szaniszlóné
15.00 óra Baté Tóth Sándorné
12.22. 11.00 óra Keleti temető Simon Józsefné
11.00 óra Nyugati temető Győr László
11.00 óra Somogysárd Fekete Istvánné
  12.30 óra Keleti temető Bali István
  12.30 óra Nyugati temető Horváth Józsefné
  13.30 óra Keleti temető László Gyuláné
  14.30 óra Nyugati temető Reizer Ferencné
  15.30 óra Keleti temető Kovács László
12.23. 10.00 óra Déli temető Boros János
11.00 óra Keleti temető Torma Attila
12.30 óra Nyugati temető Csikós Géza
Marcali és vonzáskörzete
12.21. 11.00 óra Somogysimonyi Pikulski Biro Irene
14.00 óra Gadány Szigeti Józsefné
12.22. 11.00 óra Marcali Komáromi Imre
Nagyatád és vonzáskörzete
12.22. 11.00 óra Lad- Papp László
Gyöngyöspuszta
13.30 óra Nagyatád-
Központi temető Csendes Lajosné
12.23. 10.30 óra Nagyatád-
  Központi temető Pécsi Jenő
14.00 óra Nagyatád-
Simongáti temető Jenei Sándor

53. hét 2009.12.28. - 2010.01.03.
 
Csurgó és vonzáskörzete
12.29. 11.00 óra Berzence Putics Vendelné
12.30. 11.00 óra Csurgónagymarton Turi István
12.30. 11.00 óra Iharos Sári József
       
Kaposvár és vonzáskörzete
12.28. 14.00 óra Kaposmérő Pálfi Sándor
12.29. 10.30 óra Nyugati temető Bajai Árpád
  11.00 óra Keleti temető Tárnai Levente
  11.30 óra Zselickisfalud Lévai József
  12.00 óra Keleti temető Valkó Istvánné
  15.00 óra Vése Horváth István
12.30. 09.30 óra Mernye Kéri Istvánné
  09.30 óra Nyugati temető Tóth Józsefné
  11.00 óra Keleti temető Makó Istvánné
  12.00 óra Keleti temető Farkas Jánosné
  12.30 óra Nyugati temető Ferencz Péterné
  13.00 óra Keleti temető Koró Jánosné
  13.00 óra Somogysárd Vargáné Gelencsér Anita
12.31. 11.00 óra Kaposhomok Nyári Gyula
  11.00 óra Kaposmérő Tóth László
  13.00 óra Kaposfő Árbogást Jáger Anna
       
Marcali és vonzáskörzete
12.28. 13.45 óra Boronka Kovács Istvánné
12.29. 13.00 óra Vése Gőbölös Imréné
12.30. 11.00 óra Kelevíz Fehér Lászlóné
  13.00 óra Gadány Orsós János
12.31. 11.00 óra Marcali Farkas Jánosné
       
       
Nagyatád és vonzáskörzete
12.28. 13.30 óra Nagyatád-    Dr.ErőssJózsef
    Központi temető