2007.02.12

Kegyeleti jogtár

Kegyeleti jogtár

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII törvény (a továbbiakban: Tv.) korszakos jelentõségû a hazai temetkezés szabályozásában. A temetõ tulajdonosok, fenntartók, a temetkezési szolgáltatók, az eltemettetõk jogai és kötelezettségei, a tevékenység gyakorlásának keretei, jogalkalmazók számára egyformán azonos tartalmat nyertek.   Az európai normákhoz igazodó egységes és áttekinthetõ szabályozás eredményeként javult a jogbiztonság, a kegyeleti igényeket kielégítõ szolgáltatások színvonala. A szabályok részletes kidolgozása segíti a temetõfenntartók (üzemeltetõk) tevékenységének ellátását, tisztább helyzetet teremt a szolgáltatások piacán.   A Tv. keretjellegû , a részletszabályokat a Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet tartalmazza (a továbbiakban: Vhr.)  A jogszabályok hatálybalépése óta szerzett tapasztalatok azonban a normaszöveg további pontosítását, kiegészítését tették szükségessé ezáltal segítve az elõírások gyakorlati végrehajtását.   Az Országgyûlés 2005-ben fogadta el a Tv. módosítását, amely a 2005. évi XXI törvényben került kihirdetésre.   A Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1) Korm. rendelet módosítását a kormány a 121/2005. (VI. 28) Korm. rendeletben hirdette ki. A két jogszabály 2005 július 1-én lépett hatályba.   A szakma részérõl már korábban felmerült egyfajta olyan összeállítás, amely egy-egy témakörhöz tartozó szabályokat egybeszerkesztve tartalmazza. Adjon eligazítást témakörönként a jogszabály alkalmazásához. Tájékoztasson a kapcsolódó jogszabályokról, tárja fel az összefüggéseket. Ezt a célt szolgálja a kegyeleti jogtár.   Egy-egy címszóban összefoglaltuk a legfontosabb rendelkezéseket, amelyeket rövid kommentár követ.   A jogtár eligazodást nyújthat azok számára is, akik nem a temetkezési szakmában dolgoznak, azonban feladatuk, tevékenységük kapcsolódik hozzá (pl. civil szervezetek, önkormányzatok).

A kegyeleti jogtár letöltéséhez kattintson ide! (702 KB)